Półkolonie 2020 „Dookoła świata”

Chorągiew Gdańska ZHP podobnie jak w latach ubiegłych zaprasza dzieci w wieku 6-13 lat na półkolonie realizowane dzięki wsparciu Miasta Gdańska.

Zobacz wszystkie turnusy

Zobacz szczegóły klikają przycisk poniżej
Zobacz!

Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego przy współpracy z Miastem Gdańskiem po raz kolejny zaprasza dzieci do skorzystania z półkolonii, które odbywać się będą w szkołach na terenie Gdańska. Opieka nad dziećmi będzie się odbywać w ciągu dnia, od poniedziałku do piątku. W cenie turnusu uczestnicy będą mieli zapewnione zajęcia edukacyjne z wykwalifikowaną kadrą, materiały programowe oraz wyżywienie.

>> ZAPISY JUŻ TRWAJĄ <<

Półkolonie letnie z Chorągwią Gdańską ZHP są organizowane już po raz piąty. Każdego roku organizatorzy i kadra nabierają coraz więcej doświadczenia, by jeszcze lepiej zapewniać czas Państwa pociechom w czasie wakacji. W programie zapewnione są między innymi zajęcia plastyczne, gry zespołowe, zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy oraz wiele, wiele innych. Wykwalifikowana kadra gwarantuje bezpieczeństwo i dobrą zabawę przez cały czas trwania turnusu.

Oferujemy siedem terminów turnusów:
I 06-10 lipca
II 13-17 lipca
III 20-24 lipca
IV 27-31 lipca
V 3-7 sierpnia
VI 10-14 sierpnia
VII 17-21 sierpnia
 
Adresy: 
Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Emilii Hoene 6 (Orunia Górna)
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5 (Jasień)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Głęboka 11 (Śródmieście)

Zapisy:

Aby zapisać dziecko na półkolonie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do:

  1. Wypełnienia  elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie organizatora lub dokonanie zapisu osobiście w Punkcie Informacyjnym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (poniedziałek).
  2. Pobrania ze strony organizatora karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz załącznika do karty i wypełnienie ich.
  3. Wpłaty na konto zadania kwoty 150 zł stanowiącej pokrycie kosztów wyżywienia na numer 71 1240 5400 1111 0010 9934 9029 (KONTO INNE NIŻ W ROKU UBIEGŁYM) najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie. Tytuł przelewu: „szkoła, turnus, imię i nazwisko uczestnika”. Odbiorcą przelewu jest ZHP Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub poszczególnych dni, wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka na półkolonie w związku z brakiem miejsc, odpłatność zostanie zwrócona na konto bankowe wpłacającego do końca miesiąca kalendarzowego.
  4. Dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej do Organizatora: u kierownika placówki najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
  5. Zapisy przyjmowane są wyłącznie na pełne turnusy, nie ma możliwości pobytu dziecka na półkoloniach w krótszym okresie.
  6. Rodzic/Opiekun może zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus.
  7. W przypadku dużego zainteresowania Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby turnusów dla jednego dziecka.
  8.  Potwierdzenie przyjęcia dziecka na półkolonie dokonywane jest na adres mailowy wskazany przez rodzica, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie najpóźniej do piątku poprzedzającego turnus
 Liczba wolnych miejsc na poszczególne turnusy
 SP nr 19SP nr 6ZSO nr 6

Turnus I

6-10.07.2020

koniec zgłoszeńkoniec zgłoszeńkoniec zgłoszeń

Turnus II

13-17.07.2020

koniec zgłoszeńkoniec zgłoszeńkoniec zgłoszeń

Turnus III

20-24.07.2020

koniec zgłoszeńkoniec zgłoszeńkoniec zgłoszeń

Turnus IV

27-31.07.2020

koniec zgłoszeń
koniec zgłoszeńkoniec zgłoszeń

Turnus V

3-7.08.2020

koniec zgłoszeń
koniec zgłoszeńkoniec zgłoszeń

Turnus VI

10-14.08.2020

koniec zgłoszeńkoniec zgłoszeń
koniec zgłoszeń

Turnus VII

17-21.08.2020

brak miejscbrak miejscbrak miejsc

Aktualizacja 12.08.2020 r.

Drodzy Rodzice! 
Chcąc jak najlepiej zorganizować czas wypoczynku i zabawy dla Twojego dziecka, potrzebujemy wsparcia z Twojej strony – poniżej kilka wskazówek.

• Prosimy o rzetelne wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika i dokonanie wpłaty na konto zadania kwoty 150 zł stanowiącej pokrycie kosztów wyżywienia na numer 71 1240 5400 1111 0010 9934 9029 (KONTO INNE NIŻ W ROKU UBIEGŁYM) najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie. Tytuł przelewu: „szkoła, turnus, imię i nazwisko uczestnika”. Odbiorcą przelewu jest ZHP Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub poszczególnych dni, wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka na półkolonie w związku z brakiem miejsc, odpłatność zostanie zwrócona na konto bankowe wpłacającego do końca miesiąca kalendarzowego. Poinformuj kierownika lub wychowawcę o wszystkim, co pomoże zapewnić dziecku komfort wypoczynku. 

Wpłata nie jest gwarancją zakwalifikowania się na półkolonie. Decydująca jest kolejność zgłoszeń oraz terminowe wpłacenie kwoty za wyżywienie.

• Uczestnicy są zapoznawani z regulaminami półkolonii pierwszego dnia po ich rozpoczęciu i są zobowiązani do ich przestrzegania. 

• Pamiętaj, aby zawsze ubrać dziecko stosownie do pogody – w razie wątpliwości nie zaszkodzi zapakować bluzy czy kurtki przeciwdeszczowej do plecaka.

• Uczestnikami półkolonii mogą być tylko dzieci zdrowe.

• Dziecko należy przyprowadzić w godz. 7:30-8:30, odebrać w godz. 15:30-16:30.

• Dziecko może odebrać tylko rodzic / pełnoprawny opiekun lub inna osoba na pisemny wniosek rodzica / opiekuna. Dziecko może wracać samo wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica/ prawnego opiekuna dziecka.

• Każdy uczestnik półkolonii musi posiadać (na cały turnus): buty na zmianę, bidon na wodę. Dodatkowo zgodnie z zaplanowanym programem dnia: strój sportowy, strój do przebrania (informacje o konieczności przyniesienia rzeczy dodatkowych będą podawane dzień wcześniej).

• W czasie zajęć na półkoloniach uczestnicy nie używają telefonów komórkowych – muszą one pozostać wyłączone w plecaku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony sprzęt elektroniczny.

Biuro Półkolonii Chorągwi Gdańskiej ZHP
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
tel: 58 300 21 66
 
Godziny pracy biura:
poniedziałek: 7:30-15:30
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 9:00-17:00

Kierownik projektu: hm. Ewa Deręgowska

polkolonie@gdanska.zhp.pl

Gdansk
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik  aleksandra.guzik@zhp.net.pl