Przekaż nam 1%

ZHP Chorągiew Gdańska
KRS: 0000273799

Jak przekazać 1% podatku dla ZHP Chorągwi Gdańskiej?

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.
Informację o treści „Celu szczegółowego”, czyli konkretnej jednostki harcerskiej, otrzymasz w wybranym hufcu.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste.
Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz ZHP Chorągiew Gdańską w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1%, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już swój 1% na ZHP – spokojnie!
Portal Podatkowy już wpisał ZHP jako organizację, której zostanie przekazany Twój 1%. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1% na ZHP?
Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wybierz opcję “ZMIENIAM ORGANIZACJĘ”. Następnie wybierz z wykazu OPP numer KRS Chorągwi Gdańskiej „0000273799” i wskaż cel szczegółowy. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz zmianę, a Twój 1%, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online, trafi do ZHP.

Oczywiście nadal możesz wypełnić PIT ręcznie.

Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

  • Wdrożymy nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP na 100-lecie harcerstwa rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim.
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania.
  • Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarzy, spadochroniarzy, lotników, ratowników, służbę zabezpieczenia, ekologów, drużyny artystyczne i wiele innych, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody.
  • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl