Przekaż nam 1,5%

Co zrobimy z otrzymanym 1,5 %?

Programy wychowawcze

Wdrożymy nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP na 100-lecie harcerstwa rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim.

Kształcenie Kadry

Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania.

wsparcie specjalności

Rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym żeglarzy, spadochroniarzy, lotników, ratowników, służbę zabezpieczenia, ekologów, drużyny artystyczne i wiele innych, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody.

Zachowanie tradycji

Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego.

Jak przekazać nam 1,5 % podatku?

KRS 0000273799

Chorągiew Gdańska ZHP


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5 % podatku dochodowego.

Jeśli chcesz przekazać wsparcie na konkretne działanie w ramach działalności Chorągwi, wpisz cel szczegółowy:

  • 99/01 Zespół Programowy Chorągwi Gdańskiej
  • 99/02 Zespół Pilota
  • 99/03 Obszar pracy z kadrą
  • 99/04 Harcerska Baza Obozowa Nasiczne
  • 99/05 Inspektorat Ratownictwa Chorągwi Gdańskiej
  • 99/06 Klerycki Krąg Akademicki
  • 99/07 Harcerski Krąg Seniorów KORZENIE
  • 99/08 Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Gdańskiej
  • 99/09 Harcerski Krąg Akademicki

Jeśli chcesz przekazać swoje 1,5 % na konkretną jednostkę uzyskaj informację na temat  „Celu szczegółowego” w wybranym hufcu lub u drużynowego.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5 % dla ZHP jest niezwykle proste.

Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz ZHP Chorągiew Gdańską w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swoje 1,5 %, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już część swojego podatku na ZHP – spokojnie! Portal Podatkowy już wpisał ZHP jako organizację, której zostanie przekazany Twój 1,5 %. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1,5 % na ZHP?

Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wybierz opcję “ZMIENIAM ORGANIZACJĘ”. Następnie wybierz z wykazu OPP numer KRS Chorągwi Gdańskiej „0000273799” i wskaż cel szczegółowy. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz zmianę, a Twoje 1,5 %, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online trafi do ZHP.

 Oczywiście nadal możesz wypełnić PIT ręcznie.

 

ikona 05_numerki

Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

 

Pieniądze – 1,5 % podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

 

śledź i udostępniaj nasze działania!


Przekaż 1% naszej organizacji

Projekt “PITax.pl dla OPP” we współpracy z IWOP udostępnia program PIT 2023 w PITax.pl.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl