Fundusze Inicjatyw Obywatelskich

Warsztaty partycypacji społecznej

Jesienna Akcja Kształceniowa 2018

Wizyta studyjna w Białymstoku

Inicjatywy uczestników projektu

Jesienna Akcja Kształceniowa 2018

Warsztaty podnoszące kwalifikacje osobiste

Warsztaty animatorów społeczności lokalnej

Warsztaty przygotowujące do prowadzenia warsztatów dla młodzieży (trenerskie)

Warsztaty partycypacji społecznej

Opis projektu

Zasady rekrutacji do projektu

Konferenecja harcmistrzowska „W poszukiwaniu harmonii”

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl