Relacja z przekazania sztandaru okiem dh Łosia

Kategorie:
Data publikacji:
Ekumeniczna msza harcerska w Wejherowskiej Kolegiacie.
Wszystko zaczęło się we wrześniu 2015 r. Moja wizyta u ks. Prałata Reszki w wejherowskiej kolegiacie była zaczynem tego co wydarzyło się 24.01.2016 r. w Wejherowie. Ks. Prałat zainspirował mnie obrazem Bł. Stefana Frelichowskiego. Od paru lat chodzę na wędrówki z dh. Wickiem. Postać Wicka inspiruje moje działania od kiedy jestem w ZHP. Byłem już po rozmowie z dh. Zosią Wysocką w sprawie nowego sztandaru dla Hufca Wejherowo. Dostałem zgodę na podjęcie się organizacji poświęcenia i przekazania nowego sztandaru. Zaczęliśmy od powołania Komitetu organizacyjnego w składzie: prałat ks. Tadeusz Reszka, hm. Zofia Wysocka, pwd. Bogdan Meyer, hm. Mariusz Kryża i moja skromna osoba. Jednocześnie podjęliśmy  starania w celu ustanowienia Honorowego Patronatu uroczystości przekazania sztandaru. Zwróciliśmy się do następujących instytucji o patronat honorowy: Prezydenta RP, Inspektora Marynarki Wojennej, Naczelnik ZHP, Naczelnika ZHR, Starosty Powiatu Wejherowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Prezydenta Miasta Wejherowa, Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Komendanta Chorągwi Gdańskiej  ZHP. Od wszystkich poproszonych instytucji otrzymaliśmy zgody na Honorowe Patronaty.
Zadbaliśmy również o patronat medialny. Udało się  zgromadzić fundusze na sztandar oraz całą uroczystość.

Uroczystości związane z nowym sztandarem zostały połączone z poświęceniem obrazu Bł. Frelichowskiego. Dzięki temu udało się zgromadzić na mszy św. harcerki i harcerzy oraz zuchy z różnych organizacji harcerskich działających w lokalnym środowisku. Elementem podnoszącym rangę wydarzenia były relikwie Bł. S.W. Frelichowskiego. Temu wydarzeniu towarzyszyła wystawa IPN opisująca walkę o niepodległy byt państwa Polskiego żołnierzy wyklętych, którzy w  zdecydowanej większości w latach młodzieńczych byli harcerzami. Jako organizatorzy zadbaliśmy o zorganizowanie przez samorządy dowozów harcerzy autobusami.

Rodzicami chrzestnymi nowego sztandaru zgodzili się zostać Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius oraz Wiceadmirał Marynarki Wojennej Marian Ambroziak.

Minęło prawie pięć miesięcy.
Przyszedł dzień 24.01.2016 r. Godzina 12.00, wejherowski rynek. Uroczysty apel z udziałem 400 harcerzy i zuchów. Złożenie meldunków. Drużyna sztandarowa. Uroczyste wejście do kolegiaty. Msza św. harcerska, pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiesława Szlachetki, poczty sztandarowe z pocztem Marynarki Wojennej w oprawie wojskowej z udziałem przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP ministra pana Macieja Łopińskiego oraz zaproszonych gości była zwieńczeniem działań podjętych przez Komitet Organizacyjny. Poświęcenie obrazu, wbicie gwoździ honorowych, poświęcenie i przekazanie sztandaru, podniosłe podziękowania i gratulacje dla środowiska harcerskiego, były elementami, których ta świątynia w takim zestawieniu jeszcze nie widziała. Dopełnieniem była piękna harcerska oprawa muzyczna.  

Akt ufundowania oraz  akt nadania i akt chrztu sztandaru hufca ZHP Wejherowo są trwałymi zapisami tych już historycznych wydarzeń. W Kolegiacie pozostanie jeszcze jeden świadek tych wydarzeń. Obraz Bł. Stefana Frelichowskiego, męczennika, kapłana, harcerza – patrona polskich harcerzy wraz z flagą państwa polskiego, będącą darem dla Hufca ZHP Wejherowo od Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy. Na zakończenie mszy zabrzmiała Harcerska Modlitwa. Wyjście drużyny sztandarowej, wyprowadzenie sztandarów wraz ze sztandarem Marynarki Wojennej zakończyło mszę św.  Na rynku wejherowskim zawiązał się harcerski krąg. Iskierka bardzo długo wędrowała przez serca wszystkich zgromadzonych skautów. Idea Baden Powella i wskazania Błogosławionego Wicka zostały ukazane z całą swoją mocą i siłą.  Było również coś dla ciała: mała drożdżówka i sok dla każdego. Na zakończenie harcerskiego dnia w Wejherowie występ zespołu Bez Jacka w Wejherowskiej Filharmonii .  

Ja też tam byłem, wszystko to widziałem, w uroczystościach uczestniczyłem, i jak umiałem w telegraficznym skrócie zapisałem i się moimi spostrzeżeniami z Wami podzieliłem. Dziękując wszystkim uczestniczącym w tym historycznym wydarzeniu jednocześnie zapraszając na cykliczne, co roczne harcerskie spotkania w wejherowskiej Kolegiacie. Już nie długo Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Dziękuję ks. Prałatowi Tadeuszowi Reszka. Czuwaj i do zobaczenia na szlaku z dh Wickiem.

Relacja w TVP Gdańsk
Relacja w telewizji TTM
 


dh Łoś
Hufiec ZHP Wejherowo

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności

Skarpetki dla Świętego Mikołaja!

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę nowych skarpetek  dla osób potrzebujących. Skarpetki przekażemy do Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne „Prometeusz”. Gdyby każda osoba z Chorągwi Gdańskiej przyniosła jedną

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl