Rodzina to podstawa – Kwidzyn

Kategorie:
Data publikacji:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt; „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020
Dofinansowanie projektu: 2 220 447,25 zł

Partner Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
Ul. Grudziądzka 30,
82-500 Kwidzyn
pcprkwidzyn@poczta.fm

Projekt zapewnia kompleksowe wspieranie rodziny z terenu powiatu kwidzyńskiego. W projekcie realizowane są działania na rzecz dzieci (7-11lat) i młodzieży (12-20 lat), wsparciem zostanie objętych 30 rodzin, 60 uczestników i uczestniczek. Projekt zakłada animację środowiskową, socjoterapię, rozwój kompetencji kluczowych, konsultacji ze specjalistami, a także włączanie do działań dorosłych i opiekunów prawnych. W ramach działań planowane jest powstanie Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Hufiec ZHP Kwidzyn. Wsparcie dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu jest zaplanowane na podstawie Indywidualnego Programu Rozwoju opracowanego przez specjalistów na etapie rekrutacji uczestników.

Poniżej regulamin uczestnictwa oraz dodatkowe dokumenty.

Regulamin.docx

zał 1  zał 2 zał 3 zał 4 zał 5 zał 6 zał 7 zał 8

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl