Rozeznanie rynku – dostawa artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

Kategorie:
Data publikacji:

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na dostawę artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych w projekcie pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.

Na ofertę cenową czekamy na załączonym formularzu do dnia 11 grudnia 2018 r. na adres: agnieszka.stenka@zhp.net.pl lub do siedziby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozeznanie rynku na dostawę artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17”.

Rozeznanie rynku-artykuły papiernicze

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Dzień Myśli Braterskiej

Dziś na całym świecie obchodzone jest wielkie święto przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej. W dniu urodzin naszych założycieli, sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl