Zapytanie w trybie rozeznanie rynku nr 1/0055/17 na usługę: opiekun kawiarenki młodzieżowej w mieście Malbork

Kategorie:
Data publikacji:

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich” o numerze RPPM.06.02.02-22-0055/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych,  prowadzone jest postępowanie w trybie rozeznania rynku na zakup usługi: opiekun kawiarenki młodzieżowej  w mieście Malbork.

Usługa będzie realizowane od 15 grudnia 2018 r do 31 sierpnia 2020 r. w wymierzę łącznym 1056 godzin, średnio w miesiącu 48 godzin.

Na ofertę cenową czekamy na załączonym formularzu do dnia 11 grudnia 2018 r do godz. 9.00 na adres:beata.matyjaszczyk@zhp.net.pl lub do siedziby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozeznanie rynku nr 1/0055/17 na zakup usługi – opiekun kawiarenki młodzieżowej  nr projektu RPPM.06.02.02-22-0055/17”.

 

Rozeznanie-rynku-opiekun-kawiarenki 

 

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Dzień Myśli Braterskiej

Dziś na całym świecie obchodzone jest wielkie święto przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej. W dniu urodzin naszych założycieli, sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl