Trwa obóz Referatu Nieprzetartego Szlaku w Potęgowie

Trwa obóz Referatu Nieprzetartego Szlaku w Potęgowie

Drużyny z Rumii, Gdańska oraz Słupska wspólnie uczestniczą w obozie organizowanym przez Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki instruktorkom i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi mają możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację.

Działanie dofinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Wsparcia
Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.