Rzadko spotykani, wyjątkowi…
Taka jest kadra Chorągwi Gdańskiej ZHP!

Chcąc docenić wyjątkowy wkład w rozwój wychowawczy i organizacyjny kadry Chorągwi Gdańskiej ZHP, po raz pierwszy zapraszamy na Plebiscyt Instruktorski  Unikatowi 💎

 

Unikatowi to ludzie, którzy podjętą przez siebie służbą dają dowód, że wyjątkowe rzeczy można robić codziennie, poprzez działania pełne pasji w kreowaniu naszej wspólnej rzeczywistości. To pierwszy w Chorągwi Gdańskiej plebiscyt mający na celu wyłonienie najbardziej niezwykłych wolontariuszy w czterech różnych kategoriach. 

Gala Unikatowych 2019 odbędzie się 18 października 2019 roku w Sali Kinowej w Domu Harcerza podczas corocznej Zbiórki Komend Hufców Chorągwi Gdańskiej ZHP.


Poznaj nominowanych w Plebiscycie Instruktorskim Unikatowi i głosuj!

 pwd. Adrianna Błażek – Hufiec ZHP Tczew

Wszystko robi z pasją i pełnym poświęceniem – tak było z 10 GZ „Wodny Świat”, której przez 2,5 roku przewodziła. Dzięki zaangażowaniu i zainteresowaniom pedagogicznym udało się jej stworzyć w gromadzie przestrzeń, w której każdy zuch czuł się bezpiecznie, był doceniony, a każdy element funkcjonowania gromady był przemyślany i dostosowany do potrzeb dzieci. Wprowadziła do codziennej pracy zasady pozytywnej dyscypliny, stawiające na pierwszym miejscu dziecko i jego potrzeby, łącząc je umiejętnie z zuchowymi formami pracy. Kolonia „Disneyland” poprowadzona w tym roku przez Adę stała się prawdziwym królestwem zuchowej demokracji – zuchy same stanowiły obowiązujące reguły, podczas wieczornych spotkań Rady Disneylandu dyskutowały nad zmianami, które warto wprowadzić i pojawiającymi się problemami. W przypadku złamania przez dzieci obowiązujących zasad, zamiast karać winnych, wraz z nimi szukała rozwiązań. Starała się wsłuchać w ukryte za czynami nieme potrzeby, których dziecko jeszcze nie było w stanie wyrazić w inny sposób, zrozumieć je i odpowiednio na nie odpowiedzieć. Jej wysiłki  docenili rodzice, którzy chętnie dzielili się z nią swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania dzieci, traktując harcerstwo jako wartościowego partnera w wychowaniu.  Instruktorzy innych drużyn chętnie korzystają z jej rady i wsparcia. Adrianna w tym roku rozpoczęła też swoją przygodę z kształceniem – poprowadziła pierwsze zajęcia na kursie drużynowych zuchowych, przekonując młodą kadrę do stosowanego przez siebie podejścia.

fot. Maciej Kołek

 

 phm. Zuzanna Demska – Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Dwa lata temu, świeżo po kursie kadry kształcącej, zastała kształcenie hufca w powijakach, obecnie zaś kieruje zespołem kształcenia skupiającym instruktorów z odznakami kadry kształcącej. Ścieżkę kształcenia rozpoczęła od podstaw zostając komendantką kursu przybocznych zuchowych „Kosmos”, zaraz potem stanęła przed wyzwaniem, jakim była organizacja kursu przewodnikowskiego „Droga”, przy okazji którego dzięki Jej staraniom powołany został Zespół Kadry Kształcącej Hufca – zespół spełniający wszystkie wymogi formalne stawiane przez ZHP. Dzięki „przetarciu szlaku” i stworzeniu planu kursu przewodnikowskiego, który z łatwością można odpowiednio zmodyfikować, już kilka miesięcy później odbył się drugi kurs przewodnikowski „Rozpęd”, tym razem dowodzony przez inną komendę. W 2019 roku, odpowiadając na potrzeby hufca, zamiast tradycyjnego kursu przybocznych zuchowych, Namiestnictwo Zuchowe przy wsparciu Referatu Zuchowego Chorągwi Gdańskiej zorganizowało kurs drużynowych zuchowych „Przy kamiennym stole”. W ostatnim czasie przygotowywała kadrę do organizacji kursów przybocznych – na które zgłosiły się prawie wszystkie środowiska hufca, a współorganizatorami zostało większość drużynowych. A już teraz przygotowuje kolejny kurs przewodnikowski! Te dwa lata były okresem ogromnego rozwoju kształcenia w hufcu i nad tym wszystkim czuwała Zuzia – członkini komendy hufca ds. kształcenia w kadencji 2015-2019. Dzięki Niej kształcenie nabrało mocy i znaczenia.

fot. Maciej Kołek

 

 pwd. Agnieszka Janusz – Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa

Jako dziecko wstąpiła do 45 DH “Bukowina” w Hufcu Gdańsk-Przymorze, która po roku się rozwiązała. Postanowiła drużynę reaktywować, gdy tylko skończy 16 lat. Mimo tego, że drużynową została w momencie, gdy hufiec miał poważny kryzys, w efekcie się rozwiązał, nie poddała się, chciała mieć drużynę i cel ten udało jej się osiągnąć. Przez lata wykształciły się w drużynie pion zuchowy, pion harcerski oraz starszoharcerski. Wszystkie te piony działają zgodnie z metodyką dla danej grupy wiekowej, harcerze są wzorem dobrze prowadzonego systemu zastępowego. Drużyna liczy blisko 40 osób i prężenie działa z bohaterem drużyny, którym jest Robert Baden-Powell. Druhna Agnieszka dzieli się swoim doświadczeniem w prowadzeniu drużyny i wprowadzaniu systemu małych grup prowadząc warsztaty nie tylko w swoim hufcu i bezpośrednio wspiera drużynowych hufca. W tym roku program harcerskiej akcji letniej przygotował pion starszoharcerski drużyny, co świadczy o niesamowitej pracy, jaką wykonała Agnieszka wraz ze swoimi przybocznymi w wychowaniu swoich harcerzy. Marzeniem Druhny Agnieszki i celem na najbliższe lata jest przygotowanie następców i stworzenie szczepu.

fot. Maciej Kołek

 

 phm. Michał Jereczek – Hufiec ZHP Kościerzyna

Od dwóch lat pełni funkcję komendanta Kościerskiego Szczepu Drużyn. Dzięki swojej pomysłowości i ogromnym chęciom, które włożył w tworzenie i prowadzenie tej jednostki, szczep liczy obecnie prawie połowę członków całego hufca. Przez ten krótki okres doprowadził do sprawnie działającego ciągu wychowawczego. Szczep tworzą 2 gromady zuchowe, 2 drużyny harcerskie, 1 drużyna starszoharcerska i 1 drużyna wędrownicza. Dzięki swej determinacji doprowadził do powstania w hufcu zastępu zastępowych, czyli przestrzeni do doskonalenia najmłodszych liderów naszej organizacji. Dzięki warsztatom dla zastępowych w sposób naturalny kreuje w hufcu system małych grup. Michał pełni również funkcję na poziomie Komendy Hufca, gdzie zajmuje się kształceniem. Niewątpliwie wspiera rozwój zarówno młodych instruktorów, jak i funkcyjnych na poziomie drużyn. Bierze czynny udział w życiu Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Źródło”, a także włącza się w organizację kursów Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „MAK”. Pomimo wielu obowiązków, znajduje także czas na to, aby wspierać przyszłych instruktorów, będąc opiekunem ich prób. Michał kładzie duży nacisk na działanie metodą harcerską. Od dwóch lat pełni rolę koordynatora Harcerskiej Akcji Letniej, czuwając zarówno nad jej planowaniem, jak i przebiegiem. 

 

phm. Joanna Karczewska – Hufiec ZHP Sopot

Członkini ZHP od niemal dwóch dekad, drużynowa 20 SDW w latach 2009–2015, obecnie od wielu lat pełni funkcję namiestnika starszoharcerskiego, szefowej Inspektoratu Artystycznego Hufca Sopot, a także jest członkinią takich hufcowych zespołów jak Zespół Programowy i Inspektorat Ratowniczy. Aktywnie udziela się również na poziomie Chorągwi – należy do Chorągwianego Zespołu Komunikacji i Promocji. Druhna Joanna jest osobą bardzo kreatywną, nigdy nie brakuje jej pomysłów na zbiórkę, program obozu, zimowiska czy biwaku. Zawsze służy wsparciem programowym, organizacyjnym i graficznym. Asia stale się kształci, biorąc udział w szkoleniach, które podnoszą jej kompetencje w wielu dziedzinach. Kadra Hufca Sopot darzy ją wielkim zaufaniem i widzi w Niej autorytet – dowodem na powyższe są liczni podopieczni na próby instruktorskie. Jest instruktorką, która czerpie radość ze spędzania czasu wśród kadry i uczestników. Jest chętnie zapraszana do patroli na wyjazdy zewnętrzne w roli opiekuna np. na Zloty Westerplatte czy Zlot ZHP. W hufcu pracuje głównie z metodyką Harcerzy Starszych, rozmawia z drużynowymi i kadrą, stara się być obecna na wszystkich eventach metodycznych i programowych. W tym roku odpowiadając na potrzeby drużyny starszoharcerskiej, została komendantką obozu wędrownego po Kaszubach. Niewątpliwie jest osobą, która poproszona o pomoc nigdy nie odmawia, a co więcej sama zauważa potrzeby środowiska i często wychodzi z inicjatywą. 

 

fot. Maciej Kołek 

hm. Natalia Błońska – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Jej droga instruktorska pokazuje, jak ważny w tej organizacji jest profesjonalizm w działaniu już od pierwszego kroku. Pełniła kilka funkcji, które na różnym poziomie organizacji pozwalały na kierowanie zespołem ludzi. Była komendantką Szczepu “Knieja” i namiestnikiem zuchowym w hufcu. Jako komendantka szczepu wychowała swoją następczynię. Do 2018 roku podczas HAL pełniła funkcję komendantki zgrupowania obozów szczepu. Swoje doświadczenia z kierowania zespołami instruktorskimi wykorzystuje od trzech lat, pełniąc funkcję komendantki sztandarowej imprezy Hufca Gdańsk-Śródmieście – Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska. Jej zadaniem jest co roku budowanie nowego zespołu. Na nowo trzeba zaplanować pracę, podzielić obowiązki. Ich sposób realizacji oraz przygotowania jest corocznie korygowany, gdyż po zakończonej imprezie Natalia wraz z kadrą rajdu dokonuje ewaluacji, by można było ulepszyć organizację następnej edycji. Druhna Natalia cieszy się dużym poważaniem w rodzimym hufcu, dlatego często wybierana jest na opiekuna prób instruktorskich. Obecnie druhna Natalia odnalazła swoje nowe pole działania – od trzech lat jest członkiem Rady Chorągwi Gdańskiej, a od ostatniego Zjazdu Chorągwi pełni w tej radzie funkcję zastępcy przewodniczącego, wchodzi także w skład rady Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej.  

fot. Maciej Kołek

 

phm. Alicja Gawinecka – Hufiec ZHP Rumia

 Od dwóch lat kieruje Międzyhufcowym Zespołem Kadry Kształcącej „Trajsel”, w którego skład wchodzą aż cztery hufce: Rumia, Lębork, Wejherowo, Puck. To właśnie dzięki jej pracy corocznie odbywa się kurs przewodnikowski „Harcexpress”, a w tym roku odbędzie się również kurs drużynowych. Druhna Alicja potrafiła zebrać kształceniowców z czterech hufców o różnej specyfice pracy. Mimo trudności, jakie można spotkać pracując w tak zróżnicowanym zespole, dzięki jej umiejętnościom liderskim udaje się wszystko dopiąć na ostatni guzik i zrobić kursy na najwyższym poziomie. Wspiera także działania na poziomie chorągwi – prowadzi zajęcia na chorągwianych kursach. W swoim macierzystym hufcu prowadzi warsztaty dla drużynowych i przybocznych, wspierające rozwój i podnoszące motywację instruktorów. Wychowała swojego następcę – kształcenie na poziomie hufca powoli przejmuje kolejna osoba, a druhna Alicja zajmie się i skupi na pracy z kadrą. 

fot. Dawid Zdrojewski

 

phm. Marta Jedlikowska – Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa

 Podczas swojej służby wielokrotnie była opiekunką prób przewodnikowskich, za jej przykładem dwie instruktorki otworzyły stopień podharcmistrzyni. Jest też w hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz hufcowym pełnomocnikiem ds. HALiZ.  Z dużym zapałem realizuje się na każdym polu służby. Podczas Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej pomagała w module “Natura”. Zgłosiła się również do pomocy przy Europejskim Jamboree 2020. W tym roku była komendantką trasy starszoharcerskiej podczas Zlotu Westerplatte. Trasa była tak skonstruowana, że udało jej się zainteresować wielu harcerzy swoją pasją, którą również zajmuje się zawodowo, a mianowicie architekturą. Prywatnie jest miłośniczką Gdańska, zabytków, sztuki, historii, żeglarstwa – wszystkie te zainteresowania można zobaczyć zarówno w jej pracy z dziećmi, jak i w zespołach instruktorskich czy kadrowych, którymi kieruje bądź których jest członkiem. Dzięki niej wiele osób zobaczyło miejsca w Gdańsku niedostępne dla zwiedzających, takie jak szpital przy ul. Kieturakisa czy magazyn starodruków w bibliotece PAN. Druhna Marta jest tą osobą, dzięki której podczas przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju 2018 w Gdańsku wybrzmiało “Bratnie Słowo” grane na karylionach. Mimo tylu pełnionych funkcji i ciągłego rozwoju zawodowego nadal jest przyboczną w Drużynie Harcerskiej, gdzie bardzo aktywnie się udziela i śmiało można powiedzieć, że w dużej mierze to ona wyprowadziła tę jednostkę na dobrą drogę ku idei Baden-Powella. 

fot. Maciej Kołek

 

hm. Zenon Kuligowski – Chorągiew Gdańska ZHP

 To instruktor najbardziej unikatowy ze wszystkich seniorów Chorągwi Gdańskiej! Dzięki Jego determinacji historia naszej chorągwi zostaje spisana w sposób metodyczny i dokładny. Jest inspiracją do działania i zachowania pamięci o tym, co było i co trwa. Jego zaangażowanie w tworzenie publikacji dotyczącej historii harcerstwa na ziemiach pomorskich jest godna uwagi, podziwu i wsparcia. Z uporem i wielką systematycznością oraz sumiennością kompletuje praktycznie niemożliwe do zdobycia informacje, dba o ich przechowywanie i jakość. W 2018 roku doprowadził do wydania Leksykonu Chorągwi Gdańskiej ZHP – wyjątkowej publikacji zbierającej najważniejsze hasła z naszej długoletniej historii. Aktualnie pracuje nad kolejną częścią Harcerstwa Gdańskiego – książki, która obejmie lata 1974-2020. Druh to jedyny w swoim rodzaju instruktor wymagający, inspirujący do działania i przypominający, że nic nie zachowa się bez naszej dbałości.  
 
fot. Maciej Kołek

 

phm. Mateusz Okła – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Od kilku lat pełni funkcję Namiestnika Wędrowniczego w Hufcu Gdańsk-Śródmieście. W roku 2018 zorganizował Kurs Drużynowych Wędrowniczych, który cieszył się bardzo dobrą opinią wśród uczestników i prowadzących zajęcia. Jako Namiestnik polepszył współpracę drużyn wędrowniczych, zaangażował wędrowników do współtworzenia świata wędrowniczego w hufcu. Dzięki temu od 2 lat wędrownicze biwaki i nocki są organizowane przez wędrowników hufca, co dobrze wpływa zarówno na rozwój indywidualny wędrowników, jak i rozwój samych imprez. W 2019 dzięki jego inicjatywie, wędrownicy pojechali na swój pierwszy obóz wędrowny, który współtworzyli. Był kierownikiem tego obozu, koordynował pracę powołanych zespołów i motywował ich członków. Obecnie jest też szefem Kapituły Stopni Wędrowniczych działającej przy hufcu. Na co dzień współdziała z innymi namiestnikami hufca. Wiele razy współorganizował Rajd Śladami Przeszłości Gdańska. Zadbał o wychowywanie swojego następcy. Jest także administratorem strony hufca oraz grupy na facebooku Chorągwi Gdańskiej. Mimo natłoku zadań znajduje czas na rozmowy dotyczące nie tylko harcerskiej pracy. Jest dużym wsparciem, służy radą i pomocą w organizacji imprez wędrowniczych, jednocześnie daje przestrzeń do działania uczącym się młodszym kolegom. Nie wtrąca się w pracę, działa poprzez motywację i rozmowę, w której często pyta o celowość i sens działań. Doradza, jak pracować zgodnie z metodą harcerską, ponadto pomaga drużynom wędrowniczym wprowadzać u siebie celową i pożyteczną służbę, zachęcając do wychodzenia poza organizację. 

fot. Maciej Kołek

hm. Jakub Knobelsdorf – Hufiec ZHP Ziemi Słupskiej

Zawsze służbowo – policjant i szef Inspektoratu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia Chorągwi Gdańskiej ZHP. Kto zetknął się z Nim choć raz, wie od razu, że ma do czynienia z człowiekiem konkretnym. I chwała, bo tylko taki szef mógł zorganizować służbę zabezpieczenia na zeszłorocznym Zlocie ZHP. Jednak po nawiązaniu współpracy można dostrzec też inne cechy. Dbałość o szczegóły w nawiązywaniu relacji – to chyba ta najbardziej rozpoznawalna. Budzi zaufanie, które potrafi utrzymać, a to w pracy w tej specjalności równie ważne. Jakub nigdy nie lekceważy tych z którymi pracuje, poświęca rozmowie i wspólnemu działaniu sto procent swojej uwagi, dzięki temu w pracy ze swoim, zespołem inspektoratu, potrafi wyciągać z ludzi to co najlepsze. W ostatnich dwóch latach nie tylko zabezpieczył nasze zlotowe miasteczko, ale jako szef inspektoratu, zbudował relacje z ludźmi z całej Polski, którzy ten inspektorat wspierają. Przede wszystkim jednak, stał się siłą napędową do rozwoju specjalności HSZ na terenie Chorągwi Gdańskiej, która stała się nie tylko „przyjazna”, ale i rozpoznawalna jako możliwość podejmowania ciekawej, i potrzebnej służby na wielu polach.

fot. Maciej Kołek

 

phm. Piotr Kwidziński – Hufiec ZHP Kościerzyna

Jest znany w każdym miejscu powiatu kościerskiego. Dzięki jego determinacji harcerze niejednokrotnie wyszli do społeczności lokalnej. Piotr jest inicjatorem obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – co roku na rynku odbywa się rekonstrukcja bitwy z udziałem harcerzy i rekonstruktorów. Każdego roku uczy mieszkańców naszej społeczności, że patriotyzm może być „radosny”, dzięki czemu powstał Rajd Niepodległości odbywający się 11 listopada, który przyciąga ponad 300 uczestników – harcerzy i mieszkańców miasta. W ostatnich dwóch koordynował zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie sołectwa – w miejscu działania drużyny harcerskiej, którą prowadzi. Każdego roku wraz z harcerzami organizuje „Dzień dziecka” połączony z inscenizacją historyczną. We współpracy z lokalnymi władzami organizuje również miejskie obchody rocznicy wkroczenia Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Ponadto w 2018 roku ponownie został wybrany radnym gminy. W swej działalności samorządowej pracuje na rzecz hufca, szuka sponsorów i wsparcia wśród władz gminy. Jest to człowiek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Aktywizuje społecznie harcerzy ze swojego hufca i uczy ich służby podczas zbiórki funduszy na odnowę zaniedbanych starych grobów na cmentarzu. Zainicjował w hufcu akcje objęcia przez harcerzy opieki nad pomnikami na terenie powiatu kościerskiego. Druh Piotr włączył się również w organizację Zlotu ZHP 2018. Był inicjatorem i koordynatorem działań związanych z modułem Służba, odbywających się na ternie powiatu.

fot. Maciej Kołek

 

pwd. Lidia Magiera – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Drużynowa 44 Drużyny Wędrowniczej, studentka Akademii Sztuk Pięknych, propagatorka wcielania zasad zrównoważonego rozwoju w życie swoje i innych. Dobre nawyki wynosi się z domu – pochodzi z rodziny z wyjątkowym nastawieniem na „zero waste”. Pomijając codzienną segregację odpadów i recykling rzeczy, co jakiś czas sprzątają jakiś wybrany przez siebie teren publiczny.  

W ostatnich dwóch latach rozpoczęła edukację żywieniową – w czasie biwaku i obozu promowała zrównoważone posiłki, wspierała swoich wędrowników w dbaniu o swoje diety. Finałem działań ukierunkowanych na środowisko naturalne było zaangażowanie niemal całej drużyny w protest klimatyczny. Jest idealnym przykładem realizatora miłowania i poznawania przyrody, w każdym tego słowa znaczeniu.

fot. Maciej Kołek

 

hm. Beata Matyjaszczyk – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Szefowa Zespołu ds. pozyskiwania środków w Chorągwi Gdańskiej. Z Europejskich Funduszy Społecznych pozyskała około 10 milinów złotych na wsparcie rozwoju dzieci oraz ich rodzin. Koordynuje projekt, który odbywa się w Malborku, ale nadzoruje również działanie pozostałych projektów i dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z resztą zespołu. Pozyskuje fundusze z projektów Miasta Gdańska na zbiórki harcerskie i półkolonie, które odbywały się przez całe wakacje w Gdańsku. Stale pozyskuje nowych partnerów do współpracy z Chorągwią. Partnerami projektów dofinansowanych z EFS są między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Kwidzynie. W ostatnim czasie napisała projekt, który otrzymał dofinansowanie na około 1 milion złotych dla harcerzy, we współpracy z Chorągwiami Warmińsko-Mazurską i Łódzką oraz z Pracodawcami Pomorza na kursy zawodowe, dzięki którym młodzi ludzie będą atrakcyjniejsi na rynku pracy. Dzięki Jej staraniom prowadzony jest projekt “Zrozumieć Samorząd” we wszystkich powiatach naszego województwa. Beata jest inicjatorem powstania Zespołu Dialogu Obywatelskiego „Młodzi w Mieście” w Gdańsku, który ma na celu tworzenie polityki młodzieżowej. W Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych czynnie reprezentuje Chorągiew Gdańską, w której buduje relacje samorządu z organizacjami pozarządowymi. Swoją pracę w biurze często rozpoczyna o 8:00 rano, a kończy po 20:00, nawet po tych godzinach i w weekendy odbiera telefony i zawsze jest gotowa udzielić dobrej rady. 

fot. Maciej Kołek

 

pwd. Dawid Schwann – Hufiec ZHP Wejherowo

Od niespełna dwóch lat działa jako członek szefostwa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Gdańskiej, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem środków. Do momentu, kiedy się pojawił, Inspektorat nie radził sobie dobrze na tym polu. Wcześniej nie udało się pozyskać nawet małej rzeczy, która mogłaby pomóc w szkoleniach przyszłych Ratowników ZHP. Od czasu, kiedy poszerzyliśmy mu to trudne i wymagające pole, Inspektorat może się pochwalić sprzętem, o jakim wcześniej mogliśmy tylko marzyć. Dzięki Niemu mamy 4 dorosłe fantomy do ćwiczeń z RKO, 4 niemowlaki i 2 fantomy dziecka. Oprócz tego posiadamy 3 zupełnie nowe ćwiczebne AED, nowy komplet apteczek plecakowych i osobistych, deskę ortopedyczną oraz torbę medyczną. Podczas organizacji największego jak dotąd przez nas wydarzenia, jakim były „Warsztaty dla Instruktorów HSR” w 2019 roku, udało się pozyskać 2000 zł na program. Z powodzeniem pozyskuje także środki na działalność swojego macierzystego hufca, którego od niedawna jest Komendantem. Dzięki ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym hufiec dostał 2000 zł dofinansowania na remont pomieszczeń Komendy Hufca, które przy wsparciu reszty Komendy własnoręcznie remontuje. W latach ubiegłych z powodzeniem udawało mu się pozyskiwać środki finansowe, a także materialne na hufcowe imprezy. Doskonale wie, jak ważna i potrzebna jest współpraca z władzami lokalnymi, dba, aby osobiście wspólnie z harcerzami uczestniczyć we wszystkich ważnych miejskich uroczystościach. Przede wszystkim jednak swoją codzienną służbą pokazuje, że aby coś dostać, najpierw trzeba dać. Jest osobą całkowicie oddaną idei, co sprawia, że naprawdę chce się czerpać ze współpracy z nim jak najwięcej. 

fot. Maciej Kołek

phm. Anna Bąk – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Jest zawsze w samym epicentrum wszystkich wydarzeń naszej chorągwi, a swoją codzienną pracą w ostatnich dwóch latach wspierała rozwój wszystkich jej członków jak mało kto. To dzięki Jej wspaniałej organizacji pracy wszystko działa jak w zegarku. Jeśli byliście ostatnio na Harcerskiej Akcji Letniej lub Zimowej, to na pewno Ania maczała w tym palce. Biuro Komendy Chorągwi nie tętni życiem ot tak – to Ona swoją pogodą ducha i ciepłem stwarza atmosferę, w której chce się działać. Dzięki umiejętnościom pracy z kadrą skupia wokół siebie kilka zespołów, których efekty pracy ostatecznie można zobaczyć, kiedy spojrzy się szeroko. To Ona koordynuje przepływ informacji, wspiera komendy hufców w pracy z dokumentami, organizuje pracę zespołów chorągwi w ostatecznym kształcie i ze stoickim spokojem rozwiązuje każdy biurowy problem. Czuwa nad wszystkim! W całym tym zamieszaniu, które czasem osiąga siłę huraganu, jest wspaniałą mamą dwóch córek, wyrozumiałą żoną harcerza, przyjaciółką przez duże „P” oraz zastępcą komendanta Hufca Gdańsk-Śródmieście ds. programu. Jak Ona to robi?

fot. Maciej Kołek

 

phm. Norbert Domagała – Hufiec ZHP Starogard Gdański

Przybył do Starogardu Gdańskiego za pracą, a podjął służbę! Z dużą determinacją poszukiwał miejsc, gdzie potrzeba wsparcia. I tak od dwóch lat nie ma przygotowywania sprzętu na zloty i obozy, w których z zaangażowaniem nie uczestniczyłby Norbert. Nie ma uroczystości hufcowych czy państwowych, przy których by go zabrakło. Remont dachu i hufca? To także pole do Jego działania. Poza obecnością zawsze i wszędzie, zaangażował się w życie 3 Wodnej Drużyny Harcerskiej, jedynej w hufcu jednostki wodnej, w której regularnie pracuje ze sprzętem żeglarskim. Dzięki pracy w tej jednostce na nowo poczuł wiatr we włosach i porwał żagle, by móc realizować się jako sternik na obozach żeglarskich. Dzięki Jego zapałowi w prace szkutnicze angażują się członkowie drużyny, a On z determinacją zgłębia z nimi tajniki tej sztuki. Ogromne zaangażowanie w prace remontowe i sprzętowe zaowocowało mianowaniem Norberta na funkcję kwatermistrza. Jest człowiekiem konkretnym, dla niego ważny jest cel działania i co najważniejsze – lubi widzieć efekt swojej pracy. Angażuje się w życie hufca na każdym polu, w momencie powiedzenia „tak” bierze pełną odpowiedzialność za te słowa. 

fot. Maciej Kołek

 

dh Mariusz Grzebielucha – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Dobrze jest wiedzieć, że ma się przy sobie osobę, na którą zawsze można liczyć, a taki właśnie jest Mariusz. Członek Komendy Szczepu Szturwał, w której odpowiada za kwestie wspierające – wdraża Office365, pilnuje sprzętu magazynowego, odpowiada za zaopatrywanie wyjazdów. Człowiek-orkiestra. W hufcu pełni funkcję członka zespołu komunikacji i promocji, jest wziętym fotografem i grafikiem. To tylko kilka przykładów tego, jak wielkim jest wsparciem. Rzeczy niemożliwe załatwia od ręki, ale i na cuda nie każe długo czekać. Ze względu na specyfikę jednej z drużyn na tegorocznym obozie byli harcerze Nieprzetartego Szlaku, którymi zajmował się Mariusz. Poświęcał im całą swoją uwagę, pilnował, by byli zadowoleni z pobytu, dbał o ich samopoczucie, higienę, odżywianie, wspierał podczas wędrówek górskich oraz rozwijał w działaniu i niepoddawaniu się. Specyfika tej grupy harcerzy sprawia, iż jest to zadanie o szczególnym stopniu ciężkości, którego nie każdy byłby w stanie się podjąć, a już tym bardziej wykonać je tak pieczołowicie i odpowiedzialnie jak On. Zawsze daje z siebie wszystko, by spełnić oczekiwania, najczęściej z nawiązką. Jak przystało na zaangażowaną kadrę ZHP – cały czas się rozwija – w tym roku ukończył kurs przewodnikowski 35+. Mariusz jest kadrą wspierającą w pełnym tych słów znaczeniu. 

fot. Maciej Kołek

 

phm. Michał Kozłowski – Hufiec ZHP Lębork

Był komendantem Gniazda Chorągwi Gdańskiej ZHP na Zlocie ZHP w Gdańsku w 2018 roku. Swoją pracą pokazał, że jest mistrzem organizacji i logistyki dużych oraz małych zespołów. Wspierał swój zespół i jego podzespoły energią i radą. W mistrzowski sposób koordynował pracę zarówno komendy gniazda jak i drużynowych i zastępowych Gniazda Gdańskiego. Michał jest człowiekiem słownym i godnym zaufania, a na tej funkcji to warunek najważniejszy. Dawał instruktorom zadania, nie robiąc wszystkiego za nich – godna podkreślenia postawa wychowawcza. Jest instruktorem cierpliwym i przyjmującym kłopoty ze stoickim spokojem. A co najważniejsze doskonale godzi zarządzanie zespołem z byciem przyjacielem. Sprawił, że praca gniazda była wyjątkowo prosta organizacyjnie, jednocześnie stawiał wyzwania z wrodzoną sobie prostotą. Był i jest wszędzie tam, gdzie trzeba. W ostatnim roku objął funkcję Prezesa Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej, w ramach której wspiera odziały fundacji w ich działalności znacznie przyczyniając się do rozwoju materialnego hufców i chorągwi, tym samym czyniąc Harcerską Akcję Letnią i Zimową coraz lepszą. 

fot. Maciej Kołek

 

dh. Marta Sieg – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

W Wielkiej Księdze Imion imię “Marta” powinno być synonimem słowa “pomagam”. Swoją przygodę z ZHP zaczęła w 2015 roku, jako studentka Politechniki Warszawskiej, wspomagając w potrzebie obóz Szczepu Burza. Gdy jedna z drużynowych wyjechała na praktyki za granicę, bez wahania podjęła się opieki nad dziećmi z tej drużyny. Z początku jednorazowa pomoc okazała się współpracą na stałe. Podróżowała przez pół Polski, by być ze swoim środowiskiem współorganizując ważne wydarzenia. Po powrocie ze studiów, zaangażowała się w życie harcerzy ze zdwojoną mocą. Regularnie prowadziła zbiórki 18 GDH „Czarni” im. Zawiszy Czarnego z Garbowa, układała i realizowała plan pracy drużyny, wspierała kadrę drużyny swoimi kreatywnymi pomysłami oraz wprowadzała je w czyn. Jest to osoba, na której można polegać, z którą szalone pomysły okazują się realne. Zawsze chętna do pomocy i uśmiechnięta jest naprawdę dużym wsparciem zarówno dla drużyny, jak i szczepu. Swoją osobowością zyskała ogromną sympatię i szacunek wśród harcerzy i kadry. Chęć nieustannego rozwoju – zdobycie Naramiennika Wędrowniczego, ukończenie kursu przewodnikowskiego i drużynowych już za chwilę zaowocuje próbą na stopień przewodniczki. Marta jest doskonałym przykładem, że w harcerstwie można zakochać się w każdym wieku i w każdym momencie życia, a na służbę zawsze jest czas! 

fot. Maciej Kołek

REGULAMIN

Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP

UNIKATOWI 2019

 

1.  Celem plebiscytu Chorągwi Gdańskiej ZHP „UNIKATOWI 2019” jest docenienie najlepszych instruktorów i kadry wspierającej Chorągwi Gdańskiej ZHP, ich działalności i osiągnięć w okresie ostatnich dwóch lat od ogłoszenia plebiscytu.

2.    Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP mianowany w rozkazie Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP. Prace zespołu oraz Kapituły Nagrody wspiera Sekretarz Plebiscytu. Sekretarz Plebiscytu udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za pomocą adresu e-mail odznaczenia@gdanska.zhp.pl. Do zadań Sekretarza Plebiscytu należy również koordynowanie udziału w plebiscycie nominowanych instruktorów w finale plebiscytu oraz sprawy związane z nagrodami plebiscytu.

3.    Sekretarza plebiscytu wybiera spośród siebie zespół ds. nagród i wyróżnień.

4.    W przypadku zgłoszenia w plebiscycie członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zostaje on wykluczony z weryfikacji zgłoszeń w etapie II, do czasu ogłoszenia nominowanych w Plebiscycie – 28 września 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

5.    W przypadku wejścia do finału plebiscytu członka zespołu ds. nagród i wyróżnień, zostaje on wykluczony z prac zespołu do czasu ogłoszenia wyników Plebiscytu – 18 października 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

6.    W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 i 4, członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zastępuje instruktor ZHP wyznaczony przez Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.

7.    Skład Kapituły nagrody określa uchwała komendy chorągwi w sprawie systemu wyróżnień i nagród w Chorągwi Gdańskiej ZHP pkt. 16.3. c.

8.    Losowanie trzech komendantów hufców wchodzących w skład kapituły nagrody następuje na zbiórce komendantów hufców poprzedzającej ogłoszenie nominowanych w plebiscycie (zbiórka komendantów podczas Rajdu Rodło).

9.    Członkowie kapituły nagrody oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem pkt. 11 niniejszego regulaminu – etap II. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków kapituły o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.

10. Zespół ds. nagród i wyróżnień decyduje w kwestiach spornych dot. prowadzenia plebiscytu.

11. Plebiscyt trwa od 4 września 2019 r. do 18 października 2019 r. i jest podzielony na następujące etapy:

ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 04 września – 20 września 2019 r.

ETAP II. WERFIKACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ ZESPÓŁ ds. nagród i wyróżnień i przygotowanie sylwetek nominowanych do publikacji: 21 września – 28 września 2019 r.

ETAP III. GŁOSOWANIE OGÓLNOCHORĄGWIANE: 28 września – 14 października 2019 r.

ETAP IV. GALA: 18 października 2019 r.

 

12. Kandydatem w plebiscycie może być

a) w przypadku kategorii SKUTECZNI WYCHOWAWCZO, SPRAWNI W DZIAŁANIU, ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE – czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,

b) w przypadku kategorii KADRA WSPIERAJĄCA – członek ZHP.

 

13. Opis kategorii

 

I. SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

Kategoria stworzona, by nagrodzić drużynowych i przybocznych, komendantów szczepów, namiestników i członków hufcowych i międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej. Wśród tych członków naszej społeczności są osoby, które wyróżniły się unikatowymi osiągnięciami w zakresie:

– skutecznego wdrażania w drużynie systemu małych grup,

– położenia nacisku na pracę metodą harcerską,

– tworzenia i wspierania ciągu wychowawczego,

– wspierania rozwoju instruktorskiego na poziomie hufca,

– dbania o jakość programową i metodyczną środowisk hufca,

– organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych na poziomie hufca.

 

II. SPRAWNI W DZIAŁANIU

W komendach hufców, komendzie chorągwi, chorągwianych zespołach i wśród osób zajmujących się promocją naszych działań są osoby, które wykazują się umiejętnościami i unikatowymi sukcesami. To kategoria, by nagrodzić tych, którzy:

– kierują działaniami zespołów instruktorskich w sposób mistrzowski,

– świadomie i z efektami stosują system pracy z kadrą,

– są opiekunami prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i/lub harcmistrza, z powodzeniem stosują narzędzia służące samokształceniu i pracy nad sobą,

– swoimi działaniami wpływają na rozwój chorągwi, mając na uwadze coraz lepszy i większy dostęp do nowych technologii, specjalistycznego sprzętu lub tworząc przestrzeń do działań śródrocznych i organizacji HALiZ,

– wychowali swojego następcę, który z powodzeniem pełni służbę, a sami znaleźli nowe pole, na którym odnoszą sukcesy.

 

III. ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Kategoria do nagrodzenia tych, którzy wspierają nasze działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego, ale też tych, którzy podejmują unikatową pracę w obszarze służby. Nominujmy instruktorów, którzy:

– w znacznym stopniu przyczynili się do ułatwienia pozyskiwania środków na działalność statutową chorągwi,

– podjęli działania na rzecz wyjścia harcerzy do środowiska lokalnego działania,

– swoim osobistym przykładem dali unikatowe świadectwo służby, jako świadomej odpowiedzialności społecznej,

– byli inicjatorami wydarzeń mających wymierne skutki dla społeczności lokalnej lub ogólnopolskiej,

– budowali i budują trwałe relacje z partnerami, instytucjami, firmami dla poprawy jakości działań chorągwi i służby podejmowanej przez członków chorągwi.

 

IV. KADRA WSPIERAJĄCA

Każde środowisko ma swoich małych i wielkich bohaterów. Unikatowych w działaniu – ludzi, którzy nie realizują Misji ZHP bezpośrednio, ale prawdziwie ją wspierają. To kategoria do nagrodzenia osób, które:

– cyklicznie i z oddaniem wspierały działalność jednostek organizacyjnych w ich statutowej działalności, nie będąc przy tym bezpośrednią kadrą.

– dołączyły do społeczności członków chorągwi jako dorośli i szukają swojego pola służby, a w tym czasie realizowały się w znaczącym dla środowiska polu służby,

– jako kwatermistrzowie i członkowie zespołów kwatermistrzowskich mieli swój wkład w organizację Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej środowisk chorągwi.

 

14. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.

15. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej www.gdanska.zhp.pl/unikatowi

16. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata w pierwszym etapie składa się z 3 elementów:

a) poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,

b) pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej,

c) zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.

Procesu weryfikacji dokonuje zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP.

17. Lista nominowanych do finału zostanie opublikowana 28 września 2019 r. w serwisach internetowych chorągwi.

18. Głosowanie w finale odbywać się będzie:

– drogą elektroniczną przez stronę internetową www.gdanska.zhp.pl. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 4 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.

– kapituła główna głosuje poprzez ankietę elektroniczną.

 

19.  Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły głównej w relacji 1/2: 1/2.

20. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas gali w czasie trwania zbiórki Komend Hufców 18 października 2019 roku.

21. Klauzule informacyjne:

21.1. Warunkiem udziału zgłoszonego w plebiscycie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kandydata w tym:

a) Akceptacja regulaminu – klauzula obowiązkowa dla każdego zgłaszającego.

b) Zapoznanie z klauzulą RODO – obowiązkowego dla zgłaszającego niebędącego członkiem ZHP. Klauzula stanowi punkt. 22 niniejszego regulaminu.

 

22. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających niebędących członkami ZHP:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, w tym rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz ogłoszenia wyników konkursu. Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską lub bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

REGULAMIN

Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP

UNIKATOWI 2019

 

1.  Celem plebiscytu Chorągwi Gdańskiej ZHP „UNIKATOWI 2019” jest docenienie najlepszych instruktorów i kadry wspierającej Chorągwi Gdańskiej ZHP, ich działalności i osiągnięć w okresie ostatnich dwóch lat od ogłoszenia plebiscytu.

2.    Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP mianowany w rozkazie Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP. Prace zespołu oraz Kapituły Nagrody wspiera Sekretarz Plebiscytu. Sekretarz Plebiscytu udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za pomocą adresu e-mail odznaczenia@gdanska.zhp.pl. Do zadań Sekretarza Plebiscytu należy również koordynowanie udziału w plebiscycie nominowanych instruktorów w finale plebiscytu oraz sprawy związane z nagrodami plebiscytu.

3.    Sekretarza plebiscytu wybiera spośród siebie zespół ds. nagród i wyróżnień.

4.    W przypadku zgłoszenia w plebiscycie członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zostaje on wykluczony z weryfikacji zgłoszeń w etapie II, do czasu ogłoszenia nominowanych w Plebiscycie – 28 września 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

5.    W przypadku wejścia do finału plebiscytu członka zespołu ds. nagród i wyróżnień, zostaje on wykluczony z prac zespołu do czasu ogłoszenia wyników Plebiscytu – 18 października 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

6.    W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 i 4, członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zastępuje instruktor ZHP wyznaczony przez Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.

7.    Skład Kapituły nagrody określa uchwała komendy chorągwi w sprawie systemu wyróżnień i nagród w Chorągwi Gdańskiej ZHP pkt. 16.3. c.

8.    Losowanie trzech komendantów hufców wchodzących w skład kapituły nagrody następuje na zbiórce komendantów hufców poprzedzającej ogłoszenie nominowanych w plebiscycie (zbiórka komendantów podczas Rajdu Rodło).

9.    Członkowie kapituły nagrody oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem pkt. 11 niniejszego regulaminu – etap II. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków kapituły o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.

10. Zespół ds. nagród i wyróżnień decyduje w kwestiach spornych dot. prowadzenia plebiscytu.

11. Plebiscyt trwa od 4 września 2019 r. do 18 października 2019 r. i jest podzielony na następujące etapy:

ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 04 września – 20 września 2019 r.

ETAP II. WERFIKACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ ZESPÓŁ ds. nagród i wyróżnień i przygotowanie sylwetek nominowanych do publikacji: 21 września – 28 września 2019 r.

ETAP III. GŁOSOWANIE OGÓLNOCHORĄGWIANE: 28 września – 14 października 2019 r.

ETAP IV. GALA: 18 października 2019 r.

 

12. Kandydatem w plebiscycie może być

a) w przypadku kategorii SKUTECZNI WYCHOWAWCZO, SPRAWNI W DZIAŁANIU, ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE – czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,

b) w przypadku kategorii KADRA WSPIERAJĄCA – członek ZHP.

 

13. Opis kategorii

 

I. SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

Kategoria stworzona, by nagrodzić drużynowych i przybocznych, komendantów szczepów, namiestników i członków hufcowych i międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej. Wśród tych członków naszej społeczności są osoby, które wyróżniły się unikatowymi osiągnięciami w zakresie:

– skutecznego wdrażania w drużynie systemu małych grup,

– położenia nacisku na pracę metodą harcerską,

– tworzenia i wspierania ciągu wychowawczego,

– wspierania rozwoju instruktorskiego na poziomie hufca,

– dbania o jakość programową i metodyczną środowisk hufca,

– organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych na poziomie hufca.

 

II. SPRAWNI W DZIAŁANIU

W komendach hufców, komendzie chorągwi, chorągwianych zespołach i wśród osób zajmujących się promocją naszych działań są osoby, które wykazują się umiejętnościami i unikatowymi sukcesami. To kategoria, by nagrodzić tych, którzy:

– kierują działaniami zespołów instruktorskich w sposób mistrzowski,

– świadomie i z efektami stosują system pracy z kadrą,

– są opiekunami prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i/lub harcmistrza, z powodzeniem stosują narzędzia służące samokształceniu i pracy nad sobą,

– swoimi działaniami wpływają na rozwój chorągwi, mając na uwadze coraz lepszy i większy dostęp do nowych technologii, specjalistycznego sprzętu lub tworząc przestrzeń do działań śródrocznych i organizacji HALiZ,

– wychowali swojego następcę, który z powodzeniem pełni służbę, a sami znaleźli nowe pole, na którym odnoszą sukcesy.

 

III. ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Kategoria do nagrodzenia tych, którzy wspierają nasze działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego, ale też tych, którzy podejmują unikatową pracę w obszarze służby. Nominujmy instruktorów, którzy:

– w znacznym stopniu przyczynili się do ułatwienia pozyskiwania środków na działalność statutową chorągwi,

– podjęli działania na rzecz wyjścia harcerzy do środowiska lokalnego działania,

– swoim osobistym przykładem dali unikatowe świadectwo służby, jako świadomej odpowiedzialności społecznej,

– byli inicjatorami wydarzeń mających wymierne skutki dla społeczności lokalnej lub ogólnopolskiej,

– budowali i budują trwałe relacje z partnerami, instytucjami, firmami dla poprawy jakości działań chorągwi i służby podejmowanej przez członków chorągwi.

 

IV. KADRA WSPIERAJĄCA

Każde środowisko ma swoich małych i wielkich bohaterów. Unikatowych w działaniu – ludzi, którzy nie realizują Misji ZHP bezpośrednio, ale prawdziwie ją wspierają. To kategoria do nagrodzenia osób, które:

– cyklicznie i z oddaniem wspierały działalność jednostek organizacyjnych w ich statutowej działalności, nie będąc przy tym bezpośrednią kadrą.

– dołączyły do społeczności członków chorągwi jako dorośli i szukają swojego pola służby, a w tym czasie realizowały się w znaczącym dla środowiska polu służby,

– jako kwatermistrzowie i członkowie zespołów kwatermistrzowskich mieli swój wkład w organizację Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej środowisk chorągwi.

 

14. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.

15. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej www.gdanska.zhp.pl/unikatowi

16. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata w pierwszym etapie składa się z 3 elementów:

a) poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,

b) pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej,

c) zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.

Procesu weryfikacji dokonuje zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP.

17. Lista nominowanych do finału zostanie opublikowana 28 września 2019 r. w serwisach internetowych chorągwi.

18. Głosowanie w finale odbywać się będzie:

– drogą elektroniczną przez stronę internetową www.gdanska.zhp.pl. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 4 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.

– kapituła główna głosuje poprzez ankietę elektroniczną.

 

19.  Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły głównej w relacji 1/2: 1/2.

20. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas gali w czasie trwania zbiórki Komend Hufców 18 października 2019 roku.

21. Klauzule informacyjne:

21.1. Warunkiem udziału zgłoszonego w plebiscycie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kandydata w tym:

a) Akceptacja regulaminu – klauzula obowiązkowa dla każdego zgłaszającego.

b) Zapoznanie z klauzulą RODO – obowiązkowego dla zgłaszającego niebędącego członkiem ZHP. Klauzula stanowi punkt. 22 niniejszego regulaminu.

 

22. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających niebędących członkami ZHP:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, w tym rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz ogłoszenia wyników konkursu.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską lub bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl