Uwierz w siebie – Kościerzyna

Kategorie:
Data publikacji:

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt; „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 29.02.2020
Dofinansowanie projektu: 2 024 930,55 zł

Partner Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

Ul.  Ignacego Krasickiego 4,

83-400 Kościerzyna,

pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

Projekt zapewnia kompleksowe wspieranie rodziny z terenu powiatu kościerskiego. W projekcie realizowane są działania na rzecz dzieci (7-11lat) i młodzieży (12-21 lat), wsparciem zostanie objętych 30 rodzin, 60 uczestników i uczestniczek. Projekt zakłada animację środowiskową, socjoterapię, rozwój kompetencji kluczowych, konsultacji ze specjalistami, a także włączanie do działań dorosłych i opiekunów prawnych. W ramach działań planowane jest powstanie Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Hufiec ZHP Kościerzyna. Wsparcie dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu jest zaplanowane na podstawie Indywidualnego Programu Rozwoju opracowanego przez specjalistów na etapie rekrutacji uczestników.

Poniżej regulamin uczestnictwa oraz dodatkowe dokumenty.

 

zał 1 zał 2 zał 3 zał 4 zał 5 zał 6 zał 7 zał 8

 

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

XVII Mistrzostwa Pływackie

Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP.Znowu.To już XVII edycja.Ta sama lokalizacja, ci sami organizatorzy, ta sama pizza. Odgrzany kotlet? Absolutnie nie!Mimo stałych elementów w tym roku

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl