W rodzinie siła

CEL

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy osobom pracującym z dziećmi w zakresie wspomagania rodziców w wypełnianiu ról rodzicielskich. W szczególności projekt ma pomóc wychowawcom we wspieraniu rodziców ich podopiecznych w godzeniu życia zawodowego i społecznego z życiem rodzinnym – czyli jak łączyć różne role życiowe, a ponadto dostarczyć rodzicom wskazówki, jak wspierać dziecko w rozwoju.

DLACZEGO?

  • Członkowie organizacji pozarządowych zwracają uwagę na trudność zaangażowania rodziców w prowadzone przez nich działania na rzecz dzieci.
  • Wychowawcy zauważają, że ich praca byłaby skuteczniejsza gdyby potrafili zaangażować rodziców we wspólne działania. Obawiają się jednak tego kontaktu, chcą poznać sposoby pracy z rodzicem.
  • Rodzice czują, że w ich życiu zachwiany jest balans w łączeniu ról zawodowych i rodzinnych. Chcą więcej czasu poświęcać na wspólne odkrywanie i rozwijanie zainteresowań ich dzieci.
  • Rodzice nie wiedzą, gdzie szukać wiedzy na temat sposobów rozwijania potencjału dziecka, pogłębiania swoich kompetencji rodzicielskich i dostosowywania działań w miarę dorastania ich dzieci.
  • Zarówno ojcowie, jak i matki chcą mieć równorzędny wpływ na wychowanie dzieci i wspólnie budować więzi rodzinne.

CO ZROBIMY?

Projekt będzie realizowany przez:

  • warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (w szczególności drużynowych gromad zuchowych) zwiększające wiedzę i umiejętności włączania rodziców w pracę z dzieckiem i angażowania ich we wspólne działania;
  • warsztaty z psychologiem dla rodziców, których zadaniem będzie uświadomienie rodzicom, jak ważne dla nich i dla dziecka jest wspólne spędzanie czasu, jakie negatywne skutki odnosi nieumiejętność godzenia różnych ról społecznych;
  • wspólne działania dzieci i rodziców w formie warsztatów;
  • podsumowanie obejmujące: ocenę realizacji projektu, wydanie poradnika dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak włączać rodziców w pracę z dziećmi oraz prowadzenie kampanii na FB promującej wspólne działanie rodziców.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Aktualności:

Publikacja upowszechniająca

Zorganizuj inicjatywę młodzieżową!

Warsztaty partycypacji społecznej

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl