Warsztaty podnoszące kwalifikacje osobiste

Kategorie:
Data publikacji:

Warsztaty prowadzone są na poziomie podstawowym (kurs przewodnikowski) i rozszerzonym (kurs podharcmistrzowski), każdy cykl szkoleniowy trwa trzy pełne weekendy.

Program warsztatów:
• planowanie własnego rozwoju
• indywidualna ścieżka rozwoju społecznika
• opiekun, mentor innych społeczników
• budowanie autorytetu lidera
• umiejętność komunikacji, udzielanie informacji zwrotnej, wspieranie, ocenianie
• budowanie i kierowanie zespołem
• praca w grupie
• diagnozowanie problemu i szukanie rozwiązań
• prezentacja i wystąpienia publiczne
• podstawy prawny funkcjonowania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
• historia kształtowania się samorządności w Polsce od 1918 r.
• polskie drogi do Niepodległości w ruchu młodzieżowym

Uczestnicy:
• Poziom podstawowy – osoby w wieku 15 – 20 lat, chcące dopiero zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do bycia organizatorem/animatorem młodzieżowej społeczności lokalnej
• Poziom rozszerzony – osoby w wieku min. 18 lat wspomagające grupy młodzieżowe w aktywności lub będących liderem takiej grupy. Wymagane będzie wykazanie doświadczenia w pracy z młodzieżą w formach pozaszkolnych przez min. 2 lata.

Nadchodzące warsztaty:
• poziom rozszerzony: 26.10-28.10.2018 (Puck), 30.11-02.12.2018 (Gdańsk), 11.01-13.01.2019 (Leśna Huta) – warunkiem ukończenia warsztatów jest udział we wszystkich weekendach szkoleniowych

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl