Wczoraj, dziś, jutro – uchwała Rady Naczelnej ZHP w stulecie zjazdu zjednoczeniowego

Kategorie:
Data publikacji:

W nocy z 1 na 2 listopada 1918 roku organizacje harcerskie trzech zaborów połączyły się w jeden Związek Harcerstwa Polskiego  i stawiły się do służby dla odradzającej się po latach niewoli Rzeczypospolitej. Służby, która trwa nieprzerwanie od momentu powstania polskiego harcerstwa i zarówno wtedy, gdy Polski nie było na mapie świata, jak i  wtedy, gdy samo harcerstwo chciano wykreślić z polskiej rzeczywistości.

„Dużo marzę. I znów o Niej, o tej Białej, Ukochanej Najjaśniejszej Polsce. Pamiętam, jak przed laty myślałem o Tobie. Byłaś mi Ideałem, Prawdą, Sprawiedliwością. Pamiętam, jak łzy szczęścia kapały mi z oczu, gdyś wstała z grobu… Marzyłem o Tobie! Bo nie dość jest myśleć i chcieć o Polsce i dla Polski. Trzeba samemu reprezentować Polskę!” – pisał jeden z najwybitniejszych harcerskich instruktorów Aleksander Kamiński, wskazując, że Polska, Ojczyzna nasza, nie jest tworem abstrakcyjnym, gdzieś obok, ale ona jest w każdym z nas i  przez nas. I to z tej miłości do własnej Ojczyzny brała się ta wielka siła Narodu, który mimo, że Polski miało nie być, to przetrwała w polskich sercach, gdziekolwiek i pod jakimkolwiek panowaniem żyli wtedy Polacy.

W tej walce o Ojczyznę wolną nie mogło zabraknąć polskiego harcerstwa. Józef Piłsudski tak oddał hołd walczącym o niepodległość harcerzom „(…) szliście w szeregi Polskich Oddziałów na trud wojenny przerastający wielokroć Wasze siły, na rany i śmierć, na górną radość zmierzenia się z wrogiem w otwartem polu (…).(…) Rozrzuceni po oddziałach regularnej armji lub zgrupowani w odrębne jednostki w służbie wywiadowczej, kurierskiej i frontowej zdaliście raz jeszcze egzamin ze swej dojrzałości obywatelskiej i gotowości do ofiar(…)”. I to ta siła pozwoliła prawie sto lat temu odzyskać niepodległość, obronić ją w 1920 roku i nie dać się ujarzmić hitlerowskiemu okupantowi. Drogo to kosztowało, bo w jej obronie jakże często ginął sam kwiat naszego narodu i polskiego harcerstwa – Ci, którzy odradzającej się Polsce tak bardzo byli potrzebni.

Nasz współczesny patriotyzm nie wymaga od nas ofiary krwi ani wyrzeczeń. „Uczciwość, ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” – mówił do harcerzy Jan Paweł II, wyznaczając im pole indywidualnej służby. Służby drugiemu człowiekowi, bo to ta dbałość o innego

tworzy tę niezwykłą narodową więź, tak silną w czasach próby. Dzisiaj trzeba nam patriotyzmu dnia codziennego, który cieszy się z każdego osiągnięcia, który „umie się pięknie różnić”, który wspomaga słabszych, który buduje wielkość swej Ojczyzny swoją codzienną pracą dla jej dobra, szanuje drugiego człowieka. Wielkie czyny narodu składają się z małych czynów poszczególnych jego rodaków.

Jasne fundamenty wychowawcze, stworzone przez założycieli harcerstwa Olgę i Andrzeja Małkowskich i niezmienne od narodzin harcerstwa oraz  podkreślenie w pracy wychowawczej realizacji w codziennym życiu ideałów pracy nad sobą, braterstwa, i służby – służby dla Ojczyzny i drugiego człowieka, powodują, że tysiące kolejnych pokoleń młodych ludzi za swoje życiowe wartości przyjęły wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, pozostając im wiernym bez względu na okoliczności. Za pomocą jedynej w swoim rodzaju, niezmiennej od stu lat metody harcerskiej instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego inspirują młodych ludzi do odkrywania świata wokół nich i kreowania go w duchu harcerskich wartości.

Harcerstwo wychowuje. Harcerstwo kształtuje charaktery. Harcerstwo zmienia świat na lepszy poprzez wspieranie indywidualnie każdego młodego człowieka, który zechce iść razem z nami. Harcerstwo uczy samodzielnie odróżniać dobro od zła i wybierać dobro w działaniu. Harcerstwo z dobra jednostki wywodzi dobro społeczne.

Dziś wychowujemy młodych ludzi na uczciwych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, patriotów i aktywnych członków wspólnot, prawych, otwartych i radosnych, bo misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań, wyzwań, które każą mierzyć się ze sobą i być o krok lepszym każdego dnia.

Niech nasz osobisty przykład poprowadzi za nami innych dla dobra tej Polski, którą mamy w sercu zawsze. Bo jak mówił do młodych ludzi Jan Paweł II – “Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

My wymagaliśmy, wymagamy i będziemy wymagać!

Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego, Lublin, 3 listopada 2018 roku.

Za www.zhp.pl

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

XVII Mistrzostwa Pływackie

Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP.Znowu.To już XVII edycja.Ta sama lokalizacja, ci sami organizatorzy, ta sama pizza. Odgrzany kotlet? Absolutnie nie!Mimo stałych elementów w tym roku

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl