WFOŚiGW – „Ekologia pod żaglami”

Projekt „Ekologia pod żaglami”

Koszt kwalifikowany zadania: 30 443,31 zł
Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 28 443,31 zł

Opis zadania:

Projekt „Ekologia pod żaglami” to zajęcia edukacyjno-ekologiczne na wodach Zatoki Puckiej, skierowane głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej z całego Województwa Pomorskiego, zorganizowanych grup dorosłych oraz turystów. W nowoczesnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych dąży się do integracji międzyprzedmiotowej, która umożliwia całościowe poznanie świata oraz procesów zachodzących w środowisku naturalnym i kulturowym. Najlepszą okazją do realizacji takich założeń są zajęcia w terenie, gdzie treści z zakresu wielu przedmiotów uzupełniają się. Takimi zajęciami będą proponowane przez nas wycieczki jedenastoosobowymi jachtami żaglowymi typu Drużyna, podczas których uczestnicy nauczą się pracy zespołowej, spędzą czas na łonie natury, poznają faunę i florę Zatoki Puckiej, procesy jakie zachodzą w wodzie, zbadają poziom składników odżywczych potrzebnych do życia organizmom wodnym. Zwrócimy uwagę na ważne aspekty ochrony środowiska. Zajęcia odbywać się będą w Harcerskim Ośrodku Morskim, który został wybudowany innowacyjną metodą budownictwa modułowego w technologii pasywnej – dlatego też, oprócz zajęć na wodzie, uczestnicy projektu, zwiedzając ośrodek zwiększą swoją świadomość na temat zrównoważonego budownictwa ekologicznego, gdzie wykorzystywana jest czysta, odnawialna energia. Działania proponowane w ramach projektu dotyczą tematyki morskiej, odnawialnych źródeł energii oraz żeglarstwa. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanymi w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie. Treści kształcenia niniejszego projektu ściśle wiążą się z edukacją morską i ekologiczną. Uczniowie podczas warsztatów ekologicznych oraz żeglugi będą mieli możliwość prowadzenia różnorodnych obserwacji – fizycznych, biologicznych, meteorologicznych, itp. – w sposób prostszy i ciekawszy niż w szkolnych ławkach.

Edukacja ekologiczna jest niezwykle istotna, ponieważ prowadzi do zmiany postaw życiowych ludności. Wszyscy musimy mieć świadomość, że również od nas zależy los Bałtyku. Uczestnicy projektu podczas zajęć na wodzie zdobędą wiedzę na temat szeroko pojętej eutrofizacji wód Morza Bałtyckiego, dowiedzą się, w jaki sposób zapobiegać temu groźnemu zjawisku oraz jak zmniejszyć ilość wytwarzanych zanieczyszczeń. Zajęcia będą odbywać się na jedenastoosobowych jachtach żaglowych typu Drużyna na wewnętrznych wodach Zatoki Puckiej (okolice Pucka, Swarzewa i Władysławowa). Zajęcia te będą się odbywać od maja do października w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku.

Miejsce realizacji: Projekt będzie realizowany w Powiecie Puckim, Gminie Puck (Miasto Puck – wody Zatoki Puckiej – okolice Swarzewa, Pucka i Władysławowa).

Do kogo skierowany jest projekt:

Grupa bezpośrednia – dzieci i młodzież szkolna Województwa Pomorskiego, zorganizowane grupy dorosłych
Grupa pośrednia – znajomi, rodziny, bliscy uczestników projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół w Województwie Pomorskim oraz zainteresowanych tematyką projektu dorosłych a także turystów przebywających w naszym regionie.

 Cele projektu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, przybliżenie i popularyzacja wśród mieszkańców Województwa Pomorskiego wiedzy na temat ekologii Zatoki Puckiej poprzez:

– Kształtowanie świadomości morskiej i ekologicznej,
– popularyzacja wiedzy na temat Zatoki Puckiej, a zwłaszcza jej ochrony, oraz obszaru Natura 2000,
– poznanie głównych źródeł zanieczyszczeń morza,
– zwiększenie świadomości o zjawisku eutrofizacji wód i sposobach jej zapobiegania
– kształcenie umiejętności oraz dochodzenie do uogólnionej wiedzy, przekazanej w szkole,
– poznanie środowiska w ujęciu krajoznawczym,
– popularyzacja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii,
– kształtowanie świadomości dotyczącej budownictwa ekologicznego,
– rozwijanie pozytywnych postaw związanych z poszanowaniem fauny i flory Zatoki Puckiej,
– poznanie podstawowych informacji o morzu i żeglarstwie,
– popularyzacja walorów żeglarskich Zatoki Puckiej, jako aktywnej formy wypoczynku i obcowania z naturą
– poznanie tradycji morskich, obrzędów oraz etykiety żeglarskiej,
– poznanie morskiego dziedzictwa kulturowego Pomorza, zwiększenie świadomości specyfiki regionu,
– tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań, uwzględniających troskę o jakość środowiska,
– kształcenie umiejętności  logicznego i analitycznego myślenia,
– wykorzystanie prostych danych naukowych do osiągnięcia celu, podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów,
– kształcenie umiejętności  wyjaśniania podstawowych zjawisk i elementów przyrody w kontekście tematyki ekologii morskiej,
– kształcenie umiejętności poszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dotyczące ekologii.

Sprawozdanie „Ekologia pod żaglami”

Dofinansowano ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl