WIR

Czuwaj!

Zespół instruktorów, którym bardzo zależy wsparciu drużynowych przygotował pewien projekt. Jest to WIR  czyli hufiec, który Wspiera, Inspiruje Rozwija swoich drużynowych.

Ponadto chcemy docenić hufce stawiające drużynowego w centrum swojej uwagi, przygotowaliśmy specjalne wyróżnienie, które z pewnością będzie uwieńczeniem codziennej pracy i starań komend hufców.  

Aby otrzymać miano WIR trzeba spełnić następujące wymagania: 

 • przynajmniej raz w kwartale, organizuje formy doskonalące dla drużynowych (np. zbiórkę drużynowych o charakterze programowym, metodycznym, kształceniowym; warsztaty, itp.), 
 • ma zaplanowaną regularną pracę z drużynowymi, 
 • posiada biblioteczkę drużynowego, 
 • wdraża w hufcu „prostą dokumentację” (np. poprzez elektroniczny system zgłaszania biwaków), 
 • prowadzi poradnictwo dla drużynowych, 
 • motywuje drużynowych np. poprzez współzawodnictwo, 
 • skorzystał z oferty zbiórki dla drużynowych przygotowanej przez Chorągiew Gdańską. 

W ramach zbiórki dla drużynowych przygotowanej przez Chorągiew Gdańską oferujemy przeszkolonego instruktora, który przyjedzie do hufca i poprowadzi zajęcia dla kadry na wybrany wcześniej temat.

Do wyboru są trzy tematy zbiórek: 

1. Program drużyny – analiza, charakterystyka, cele, harmonogram, ewaluacja, 

2. Problemy wychowawcze (malkontenctwo, oportunizm, roszczeniowość, konsumpcjonizm), 

3. Promocja, identyfikacja, wizerunek.

Jeżeli chcielibyście, aby zostały poprowadzone zajęcia z innego tematu dajcie znać, a razem na pewno coś wymyślmy 😉

Projekt warsztatów składa się z następujących etapów: 

 • Hufiec wyraża chęć wzięcia udziału w warsztatach. 
 • Umawiamy prowadzącego z przedstawicielem hufca i ustalamy termin przeprowadzenia warsztatów. 
 • Odbywają się warsztaty, które mogą być poprowadzone przy współudziale instruktorów z danego hufca.  
 • Wspólna ewaluacja warsztatów. 

Zajęcia warsztatowe trwają około 2-3 godzin.

W razie pytań, chęci współpracy prosimy o kontakt pod adresem wir@gdanska.zhp.pl

 

Szef Projektu WIR
hm. Łukasz Kochowski     

 

Zastępca Szefa Projektu WIR  – koordynator warsztatów dla drużynowych
phm. Łukasz Zborowski-Weychman   

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl