Wolontariuszka Roku Gminy Miejskiej Starogard Gdański – pwd. Dominika Murawska

Kategorie:
Data publikacji:

5 grudnia podczas Starogardzkiej Gali Wolontariatu wręczono najlepszym nagrody. Tytuł i nagrodę Wolontariuszki Roku Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyznano instruktorce druhnie Dominice Murawskiej z Hufca ZHP Starogard Gdański.

Co roku nasi wolontariusze otrzymują nagrody podczas różnych uroczystości dla wolontariuszy. W hotelu Ren odbyła się Starogardzka Gala Wolontariatu, podczas której Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wręczył nagrodę i przyznał tytuł Wolontariuszki Roku Gminy Miejskiej Starogard Gdański druhnie przewodniczce Dominice Murawskiej.

Druhna Dominika pełni służbę na polu drużynowej 1 Starogardzkiej Drużyny Starszoharcerskiej działającej w Hufcu ZHP Starogard Gdański.

Najnowsze wpisy

Aktualności

Międzypokoleniowe Warsztaty Za Murami

Serdecznie zapraszamy od najmłodszych do najstarszych na DARMOWE WARSZTATY organizowane w ramach projektu w ramach projektu „Centrum Edukacji i Integracji Międzypokoleniowej Za Murami”. Wszystkie warsztaty będą odbywać

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl