Wy-Dźwięki 2013

Kategorie:
Data publikacji:
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 38/2013 z 31 grudnia 2013
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz Komendanta Chorągwi L.21/2013 z 28 grudnia 2013 r
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Zbiórka Komendantów hufców i skarbników hufców  
2.2. Sekretariat i księgowość KCh nieczynne w dniu 3.01.2014 r.
   
Nazwa pliku:
Wy-dźwięk nr 37/2013 z 24 grudnia 2013
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Budżet Hufca na rok 2014
2.2. Zbiórka skarbników hufców
2.3. Składki
2.4. Przypomnienie o spisie materiałów, środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym

 
Załączniki: 1. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi dot. budżetu
2. Druki budżetowe 2014
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 36/2013 z 20 grudnia 2013
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Uchwała nr 13/2013 Komendy Chorągwi z dnia 9 grudnia 2013 r.
1.2. Rozkazy Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP  L.19/2013 i L.20/2013
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Warsztaty dla funkcyjnych
2.1. KONKURS! Przekażcie światło – Przekażcie dobro – Pokażcie jak to zrobiliście!
2.3. Karty członkowskie
2.4. List Pochwalny Naczelnika ZHP, Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
2.4. Harcerska msza św. w intencji śp. Andrzeja i Olgi Małkowskich
2.5. Naliczenie składek członkowskich
2.6. Harcerska msza św. w intencji śp. Andrzeja i Olgi Małkowskich.
2.7. Konkurs fotograficzny na najciekawsze miejsca w Gdańsku
2.8. Zimowisko Hufca ZHP Sopot
Załączniki: 1. Wniosek o nadanie Listu Pochwalnego Naczelnika ZHP
2. Wniosek o nadanie Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
3. Zestawienie – List Pochwalny
4. Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 35/2013 z 28 listopada 2013
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE
1.1. Zmiana danych w KRS dot. Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Spotkanie kadry starszoharcerskiej pod hasłem „Harcerz starszy w XXI wieku”
2.2. Karty członkowskie
2.3. Plany operacyjne hufców – przypomnienie
2.4. Plakaty na BŚP 2013
2.5. Konkurs wiedzy o bohaterach Chorągwi Gdańskiej ZHP w roku harcerskim 2013/2014 – przypomnienie
2.6. XXX Harcerski Rajd RODŁO
2.7. Zgłoszenia uczestników Jamboree 2015 w Japonii
2.8. Informacja z GK ZHP o nakazie sądowym dot. byłego instruktora ZHP
2.9. XXIX Rajd z Mikołajem
2.10.  Betlejemskie Światło Pokoju 2013 – bieżące informacje
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 34/2013 z 12 listopada 2013
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE
1.1. Rozkaz L. 18/2013 Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Mamy Niepodległą!” – podsumowanie akcji
2.2. Wykazy jednostek przystępujących do zdobywania Odznaki RODŁO i Honorowego Miana „Drużyny Grzesiakowej/Gromady Kamykowej”
2.3. Propozycje zbiórek/zajęć
2.4. Spotkanie kadry starszoharcerskiej pod hasłem „Harcerz starszy w XXI wieku”
Załączniki: 1. Propozycja zbiórki na temat 2 punktu Prawa Harcerskiego „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”
2. Propozycja zbiórki na temat 6 punktu Prawa Zucha “Zuch stara się być coraz lepszy”
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 33/2013 z 5 listopada 2013
Spis treści: 2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku – PRZYPOMNIENIE
2.2. Arkusz analizy hufca 2013–przedłużenie terminu do 17 listopada 2013 r.
2.3. BTH Turystyczny – przypomnienie
2.4. Aktualne adresy do drużynowych – przypomnienie
2.5. Warsztaty dla drużynowych
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 32/2013 z 25 października 2013
Spis treści: 1. DOKUMENTY WEWNĘTRZNE
1.1. Uchwały podjęte na posiedzeniu Komendy Chorągwi w dniu 12.09.2013 r. i 15.10.2013 r.
1.2. Sprostowanie do opublikowanych w Rozkazie L.15/2013 z dnia 15 września 2013 r. Zasad powoływania i działania środowisk specjalnościowych Gdańskiej Chorągwi ZHP
2. INFORMACJE I KOMUNIKATY
2.1. Betlejemskie Światło Pokoju 2013
2.2. Kurs harcerskich specjalistów ds. promocji i informacji
2.3. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku – przypomnienie
2.4. Arkusz analizy hufca 2013 – PRZYPOMNIENIE
2.5. Biwak Technik Harcerskich – Turystyczny
2.6. Biuletyn programowy – październik 2013
2.7. Konkurs wiedzy o bohaterach Chorągwi Gdańskiej ZHP w roku harcerskim 2013/2014 – przypomnienie
2.8. Konkurs „100 km na XXX Rajd RODŁO”
2.9. Kurs Kadry Programowej i Namiestników
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 31/2013 z 15 października 2013
Spis treści: 1. Wyróżnienia w Chorągwi Gdańskiej ZHP
2. Wędrówki z Druhem Wickiem – zgłoszenia
3. Honorowe Miano „Drużyny Grzesiakowej/Gromady Kamykowej”
4. Aktualne adresy do drużynowych
5. Wersje elektroniczne dokumentów
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 30/2013 z 10 października 2013
Spis treści: 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu 
2. Seminarium komend hufców – 18-20.10.2013 r.
3. Oceny planów operacyjnych oraz przyjęcie nowych do końca listopada 2013
4. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku – edycja zimowa
5. Wnioski o odznaczenia harcerskie
6. Arkusz analizy hufca 2013 – PRZYPOMNIENIE
7. Konkurs wiedzy o bohaterach Chorągwi Gdańskiej ZHP w roku harcerskim 2013/2014
8. Rozkazy zwołujące zjazdy sprawozdawcze hufców 
9. Oferta sprzedaży jachtu
Załączniki:
1. Zdjęcia jachtu
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 29/2013 z 27 września 2013
Spis treści:  1. Zjazdy Sprawozdawcze Hufców
2. Arkusz analizy hufca 2013
3. Wykaz nieruchomości
4. Biuletyny informacyjne dot. propozycji programowej GK ZHP na rok harcerski 2013/2014
Załączniki:   1.    Tezy do sprawozdania z działalności komendanta i komendy hufca
2.    Oświadczenie majątkowe
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 28/2013 z 17 września 2013
Spis treści: 1. Żółty biuletyn 2013/2014
2. Inwentaryzacja
3. Szkolenie dla przewodniczących hufcowych zespołów inwentaryzacyjnych 
Załączniki: 1. Decyzja nr 7/2013 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP z dnia 15 sierpnia 2013 r.
2. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Chorągwi Gdańskiej ZHP w roku 2013

   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 27/2013 z 10 września 2013
Spis treści: 1. Honorowe Miano – „Drużyna Grzesiakowa” / „Gromada Kamykowa”
2. Konkurs na stanowisko kierownika hostelu -"Scouts Hostel" i kierownika biura hufca
3. Oferta firmy Alebart
4. Spotkanie informacyjne – 25 Światowe Jamboree Skautowe
Załączniki:  1. Oferta firmy Alebart
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 26/2013 z 6 września 2013
Spis treści: 1. Wygaśnięcia Odznak Kadry Kształcącej
2. Msza harcerska w rocznicę śmierci hm. Józefa Grzesiaka „Czarnego”
3. Konferencja Historyczna z okazji 60 rocznicy powstania ISGF – przypomnienie
4. Sprawozdania z HAL 2013
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 25/2013 z 29 sierpnia 2013
Spis treści: 1. Zmiana terminu seminarium komendantów i programowców 
2. Zbiórka komendantów hufców – 14 września 2013 r.
3. Materiały do „żółtego” wrześniowego biuletynu – terminarz imprez hufca do kalendarium Chorągwi – KOLEJNE PRZYPOMNIENIE
4. Sprawozdania z Harcerskiej Akcji Letniej 2013 – przypomnienie
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 24/2013 z 21 sierpnia 2013
Spis treści: 1. Sprawozdania z Harcerskiej Akcji Letniej 2013
Zaczniki: 1. Sprawozdanie opisowe z HAL 2013
2. Sprawozdanie statystyczne z HAL 2013
3. Sprawozdanie statystyczne z NAL 2013
4. Zestawienie Udział w NAL/HAL 2013
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 23/2013 z 19 sierpnia 2013
Spis treści: 1. Opłaty za wywóz nieczystości
2. Zjazdy sprawozdawcze hufców
3. Konferencja Historyczna z okazji 60 rocznicy powstania ISGF
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 22/2013 z 13 sierpnia 2013
Spis treści: 1. Materiały do „żółtego” wrześniowego biuletynu – przypomnienie
2. Seminarium komendantów i programowców hufców
3. Szkolenie – warsztaty antydyskryminacji dla członków organizacji pozarządowych
Zaczniki: 1. Formularz rekrutacyjny – szkolenie antibas
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 21/2013 z 2 lipca 2013
Spis treści: 1. Zlot Zastępowych i Przybocznych – 20-25 sierpnia 2013 r.
2. Msza święta w intencji Druhny Marii Hrabowskiej
3. Przypomnienie o materiałach do „żółtego” wrześniowego biuletynu 
4. Program Partnerski MBanku dla ZHP
5. Kalendarz imprez ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 20/2013 z 28 czerwca 2013
Spis treści: 1. Uwaga! Zmieniona umowa wolontarystyczna
2. Składki członkowskie za II kwartał roku 2013
3. Zlot Kadry w Leśnej Hucie
Załączniki: 1. Umowa wolontarystyczna
2. Wycena do umowy wolontarystycznej
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 19/2013 z 19 czerwca 2013
Spis treści: 1. Materiały do "żółtego" wrześniowego biuletynu
Załączniki: 1. Dane kontaktowe – komenda hufca
2. Dane kontaktowe – bazy obozowe hufca
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 18/2013 z 14 czerwca 2013
Spis treści 1. Informacja związana z ilością ratowników wodnych potrzebnych do obsługi miejsc przeznaczonych do kąpieli.
2. Decyzja nr 6/2013 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wykonywania wewnętrznych przeglądów sprzętu wodnego użytkowanego przez członków Chorągwi Gdańskiej ZHP
Załączniki: 1. Dot. zmian w rozporządzeniu
2. Decyzja nr 3/2013 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 17/2013 z 29 maja 2013
Spis treści: 1. Zbiórka komendantów, programowców i kształceniowców hufców
2. Szkolenie dla księgowych i kwatermistrzów przed HAL 2013
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 16/2013 z 13 maja 2013
Spis treści: 1. Bohaterowie Chorągwi Gdańskiej ZHP na rok harcerski 2013/2014
2. Kontraktacja rabatów na LPG dla ZHP
3. Ochrona umundurowania ZHP – informacja CSH 4 Żywioły
4. Casting na projektantów mody skautowej w UE – CSH 4 Żywioły i FOSO
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 15/2013 z 7 maja 2013
Spis treści: 1. Kurs przewodnikowski i drużynowych Macierzystej Akademii Kształcenia
2. Zbiórka komendantów, programowców, kształceniowców hufców
3. Promocja Chorągwi Gdańskiej podczas VI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego „Dobro Wspólne”
4. III Zlot Kadry ZHP – przypomnienie
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 14/2013 z 30 kwietnia 2013
Spis treści: 1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
2. Odnowienie uprawnień kierowników wypoczynku
3. VI Kongres Obywatelski „Dobro Wspólne”
4. III Zlot Kadry ZHP
5. Przygotowania do 38. Zjazdu ZHP
6. Działalność harcerska poza organizacją
7. Zaplanuj wakacje w Bieszczadach
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 13/2013 z 18 kwietnia 2013
Spis treści: 1. Pełnomocnictwa do złożenia ofert na dofinansowanie wypoczynku w Pomorskim Kuratorium Oświaty 
2. Informacja w sprawie ofert na organizację wypoczynku składanych do Pomorskiego Kuratorium Oświaty
3. XXIX Harcerski Rajd RODŁO
4. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
5.  Informacja o kwietniowym rozkazie Komendanta Chorągwi
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 12/2013 z 11 kwietnia 2013
Spis treści: 1. XXIX Harcerski Rajd RODŁO
2. Zmiany w Regulaminie kart członkowskich ZHP
3. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa związana z procesem wydawania kart członkowskich ZHP
4. Kalendarz zjazdów sprawozdawczych hufców
5. Zasady ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP
6. Dostęp do elektronicznej wersji informacji o przekazanej bieżącej dokumentacji hufców
7. Zbiórka komendantów baz obozowych i ośrodków Chorągwi Gdańskiej ZHP – 20.04.2013 r. Dom Harcerza w Gdańsku
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 11/2013 z 4 kwietnia 2013
Spis treści: 1. Rozkaz w sprawie zwołania zbiórek wyborczych
2. Spotkanie w sprawie zasad składania ofert i rozliczania zadań publicznych.  
3. Konkurs ofert na organizację letniego wypoczynku ogłoszony przez Pomorskie Kuratorium Oświaty
4. Projekt Ustawy o Harcerstwie – materiał do konsultacji wewnątrzorganizacyjnych
5. Ratownicze Manewry RATMAZ III
6. Współpraca z organizacjami skautowymi Europy Wschodniej i Kaukazu
7. Manewry Techniczno-Obronne w Wejherowie
8. Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP – informacja i prośba
9. Kongres Obywatelski – informacja o konkursie
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 10/2013 z 27 marca 2013
Spis treści: 1. Zbiórki wyborcze hufców i rejonów
2. Spotkanie Kadry Starszoharcerskiej – FORMY PRACY, 13 kwietnia 2013 r. Dom Harcerza w Gdańsku
3. Informacje Wydziału Finansowo – Księgowego Chorągwi Gdańskiej ZHP
Załączniki: 1. Informator finansowo-księgowy
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 9/2013 z 22 lutego 2013
Spis treści: 1. Wyjaśnienia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące obowiązku zgłaszania do kuratorium oświaty form harcerskiej działalności wychowawczej realizowanej podczas przerw w nauce szkolnej
2. Zbiórka skarbników hufców – 2 marca 2013 r., Dom Harcerza w Gdańsku
3. Karty drogowe środków transportu będących w posiadaniu hufców
4. Sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych remontów, napraw, zakupionego sprzętu i wyposażenia
Załączniki: 1. Pismo MEN
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 8/2013 z 15 lutego 2013
Spis treści: 1. Sprawozdania z Harcerskiej Akcji Zimowej 2012/2013
2. Zbiórka komendantów i programowców hufców – 9 marca 2013 r., Dom Harcerza w Gdańsku
3. Kurs Filipa – rekolekcje harcerskie
4. Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej
5. Nowy numer faksu Komendy Chorągwi
6. Biwak Technik Harcerskich – InO
7. Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”  
Załączniki: 1. Sprawozdanie statystyczne z HAZ 2012/2013
2. Sprawozdanie opisowe z HAZ 2012/2013
3. Udział w HAZ 2012/2013
4. Zaproszenie – DMB 2013
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 7/2013 z 7 lutego 2013
Spis treści: 1. Niezgodności w stanie liczebnym hufców
2. Zaproszenie na uroczystości z okazji 100.lecia urodzin ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
3. Konkurs filmowo-historyczny  „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”
Załączniki: 1. Tabela porównania stanów ilościowych Ewidencji z 31.12.2012 r. ze stanem zadeklarowanym przez hufca
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 6/2013 z 1 lutego 2013
Spis treści: 1. Muzealia harcerskie
2. Organizacja przejazdów na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży przez PKP Intercity
3. Gra z okazji 100 rocznicy urodzin bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego – Patrona Harcerstwa Polskiego
4. XI Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP
Załączniki: 1. Regulamin XI Mistrzostw Pływackich Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 5/2013 z 18 stycznia 2013
Spis treści:
1. Oprogramowanie komputerowe dla organizacji pozarządowych
2. Udział harcerzy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
3. XXIX  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej SZAŁAMAJA
4. Informacja o nowym wydziale GK ZHP
Załączniki: 1. Szałamaja 2013 – regulamin i karta zgłoszenia
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 4/2013 z 16 stycznia 2013
Spis treści: 1. Obowiązek zatwierdzania kart członkowskich  do produkcji w systemie Ewidencja ZHP
2. Gra z okazji 100.rocznicy urodzin bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 3/2013 z 11 stycznia 2013
Spis treści: 1. Zbiórka komendantów oraz członków komend hufców ds. kształcenia
2. Propozycja znaczków Gromady Kamykowej i Drużyny Grzesiakowej
Załączniki: 1. Wzory znaczków Gromady Kamykowej i Drużyny Grzesiakowej
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 2/2013 z 7 stycznia 2013
Spis treści: 1. Zbiórka komendantów hufców 26.01.2013 r.
2. System Ewidencja ZHP – nowa funkcja
3. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
4. Deklaracje stanów liczbowych wszystkich jednostek organizacyjnych ZHP – PONAGLENIE!!!
5. Oferta sprzedaży sprzętu żeglarskiego
6. Kurs Kadry Kształcącej 2013
   
Nazwa pliku: Wy-dźwięk nr 1/2013 z 4 stycznia 2013
Spis treści: 1. Msza święta w intencji Andrzeja i Olgi Małkowskich
2. Arkusz Analizy Hufca – PRZYPOMNIENIE
3. Deklaracje stanów liczbowych wszystkich jednostek organizacyjnych ZHP – PRZYPOMNIENIE
4. Nowa instrukcja kancelaryjna ZHP – PRZYPOMNIENIE
5. Szkolenie dla kwatermistrzów i księgowych przed HAZ – PRZYPOMNIENIE
6. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP, Honorwe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"- PRZYPOMNIENIE
7. International Camp Staff Program USA 2013
8. Międzynarodowy kurs Woodbadge w Holandii
Załączniki: 1. Ankieta zgłoszeniowa – Woodbadge

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl