Zakończył się Kurs Komend Szczepów

Kategorie:
Data publikacji:

Ernest Thompson Seton (1860-1946) to człowiek, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie do scoutingu pojęcia „szczep”. To właśnie dzięki niemu, na przełomie stycznia i lutego, spotykaliśmy się w Gdyni na kolejnym złazie Kursu Komendantów Szczepów, żeby po prostu rozmawiać o szczepach.

W kursie uczestniczyło siedmiu kursantów z pięciu hufców z całej Polski. W czasie trzech złazów mieliśmy okazję poznać ludzi, którzy na co dzień odpowiadają za wsparcie szczepów zarówno na poziomie hufca, chorągwi, jak i Głównej Kwatery. Wnikliwie analizowaliśmy każdy aspekt pracy szczepu, od pracy z kadrą, po gospodarowanie sprzętem i współpracę z sojusznikami. Oprócz wielu form kształceniowych czas wypełniony był bardziej i mniej formalnymi rozmowami o funkcjonowaniu szczepów. Wymiana doświadczeń pozwoliła każdemu z nas na stworzenie swojej wizji szczepu, którą chcemy realizować w swoich środowiskach. Ale najważniejsze – chcemy działać!

Cieszę się, że temat szczepów i ich wsparcia, który przez wiele lat był tematem tabu, staje się jednym z priorytetów naszych Władz, a kształcenie w tym zakresie instruktorów na pewno przyniesie wymierne efekty.

Kurs odbył się w ramach Jesiennej Akcji Kształceniowej i był objęty akredytacją Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej Macierzysta Akademia Kształcenia. Komendę kursu stanowili: hm. Wojciech Stępkowski, hm. Anna Stępkowska i hm. Anna Pokrzeptowicz.

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!
pwd. Mateusz Pogorzelski
Uczestnik kursu

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl