ZAPYTANIE O SZACOWANIE NR 3/0053

Kategorie:
Data publikacji:

ZAPYTANIE O SZACOWANIE NR 3/0053

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej zwraca się z prośbą o pomoc     w oszacowaniu wartości zamówienia na usługi   na terenie powiatu bytowskiego  w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez podanie ceny usługi.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o cenę nie wiąże się z koniecznością złożenia przez Państwa oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe.

Odpowiedź prosimy o przesłanie do dnia 11 lipca 2018 r. na adres mailowy katarzyna.gonia@zhp.net.pl

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania                  o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne                       z udzieleniem zamówienia przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej (nie rodzi skutków  w postaci zawarcia umowy).

Serdecznie dziękujemy za pomoc

Zapytanie o szacowanie nr 3.0053

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Dzień Myśli Braterskiej

Dziś na całym świecie obchodzone jest wielkie święto przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej. W dniu urodzin naszych założycieli, sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl