Zbiórka naborowa do Drużyny Reprezentacyjnej

Kategorie:
Data publikacji:

Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Gdańskiej ZHP zaprasza na zbiórkę naborową!

Dla kogo? Dla harcerek i harcerzy, którzy:
✔️ aktywnie działają w swoich drużynach i w hufcach naszej chorągwi,
✔️ mają min. 14 lat i złożone Przyrzeczenie Harcerskie.

Zbiórka będzie oparta o ćwiczenia musztry. Nie zapomnijcie o pełnym umundurowaniu i wodzie do picia!

Co to jest Drużyna Reprezentacyjna?
To jednostka, która działa bardzo podobnie do wojskowych jednostek reprezentacyjnych. Zadaniem członków tej drużyny jest godny udział w uroczystościach państwowych, samorządowych i patriotycznych. Wystawiają posterunki honorowe, poczet sztandarowy chorągwi, uczestniczą w apelach i defiladach. Poza tym pełnią także służby w czasie wydarzeń chorągwianych. W tej specjalności ważne są: karność, umiejętności związane z musztrą i ceremoniałem, dbanie o wygląd i umundurowanie.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl