Zjazd Zwykły Hufca ZHP Gdańsk-Portowa

Kategorie:
Data publikacji:

Dnia 13.10.2019 r. odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Gdańsk-Portowa, na którym zostały wybrane władze na lata 2019-2023.

Skład Komendy:
🔹 hm. Magdalena Meller – Komendantka hufca

🔹 hm. Zofia Cebula – Skarbniczka Hufca

🔹 phm. Kinga Piskała – Z-czyni komendantki ds. pracy z kadrą

🔹 phm. Maria Jedlikowska – z-czyni komendantki ds. pracy z kadrą

🔹 phm. Karolina Szupiluk – członkini komendy ds. kształcenia

🔹 hm. Łukasz Zborowski – Weychmann – członek komendy ds. organizacyjnych

Skład Komisji Rewizyjnej:
🔹 pwd. Katarzyna Meller-Sobolewska – przewodnicząca
🔹 phm. Katarzyna Różanowska
🔹 phm. Adrianna Nowopolska
🔹 phm. Natalia Stefańska
🔹 pwd. Agnieszka Janusz

Gratulujemy nowo wybranej komendzie i życzymy satysfakcji z podjętej służby!

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl