Zjazd Zwykły Hufca ZHP Rumia

Kategorie:
Data publikacji:

7 listopada 2019 r. odbył się Zjazd Zwykły Hufiec ZHP Rumia im. I Brygady Pancernej WP, na którym zostały wybrane władze na lata 2019-2023. Gratulujemy nowo wybranej komendzie i życzymy satysfakcji z podjętej służby!

Przedstawiamy także skład Komisji Rewizyjnej:
🔹 pwd. Zuzanna Roś – przewodnicząca
🔹 hm. Grażyna Gąsiorek – wiceprzewodnicząca
🔹 pwd. Adrian Bardo – sekretarz
🔹 pwd. Mateusz Potracki – członek
🔹 phm. Joanna Bielińska – członek

fot. Maciej Kołek
grafika Ula Berendt, Weronika Bączek

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl