Zlot Związku Harcerstwa Polskiego

Nasza Chorągiew otrzymała zaszczyt bycia gospodarzem Zlotu ZHP w 2018 roku. Przez 11 dni na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej spotka się ponad 15 tysięcy osób!

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz szczegóły, klikając przycisk poniżej!
Odwiedź stronę

Zgłoszenia zastępów w terminie do 20.10 przyjmuje właściwa komenda hufca. 4 zastępy zlotowe tworzą drużynę zlotową.
Potwierdzenie zgłoszenia następuje w chwili wpłaty pierwszej raty do 25.10 za ZASTĘP – 100zł/osobę (łącznie 1000zł na zastęp) na konto właściwej komendy hufca.

Na wydarzenie zgłaszać się mogą 10-cio osobowe (9 + pełnoletni wychowawca) zastępy metodyczne (Z*, H, HS, W).
* przewidywana liczba zuchów w gnieździe nie przekroczy 200osób.

GDZIE:WYSPA SOBIESZEWSKA, GDAŃSK
KIEDY:6-16 Sierpień 2018
TYP WYDARZENIA:Zlot Członków ZHP
DLA KOGO:Z, H, HS, W

Zgłoszenia zastępów w terminie do 15 listopada przyjmuje właściwa komenda hufca. 4 zastępy zlotowe tworzą drużynę zlotową.
Potwierdzenie zgłoszenia następuje w chwili wpłaty pierwszej raty do 25.10 za ZASTĘP – 100zł/osobę (łącznie 1000zł na zastęp) na konto właściwej komendy hufca.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa za udział w Zlocie w Chorągwi Gdańskiej ZHP została ustalona w kwocie 750,00 zł – składkę wpłacają uczestnicy Zlotu. Zastępowi wpłacają jednorazowo tylko 100zł.

W ramach DSCZ zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, materiały na podstawową pionierkę obozową (regały w namiotach, brama, zdobnictwo części wspólnej gniazda, zaplecze sanitarne, wyprawkę drużyn zlotowych oraz wyprawkę uczestni-ka, realizację programu Zlotu.

Z uwagi na różną odległość poszczególnych hufców od miejsca Zlotu DSCZ nie uwzględnia kosztów dojazdu do dworca Głównego PKP w Gdańsku i powrotu z Dworca Głównego PKP – transport w tym zakresie będą organizować hufce.

Zapewniony jest transport z Dworca Głównego PKP w Gdańsku na miejsce Zlotu.

Drużyny zlotowe są podstawową jednostką organizacyjną liczącą 40 osób, która składa się z czterech 10-osobowych zastępów. Zastęp to zespół 9 osób na czele którego stoi zastępowy – pełnoletni instruktor ZHP. Jeden z zastępowych pełnił będzie jednocześnie funkcję drużynowego.

Zakwaterowanie uczestników Zlotu zorganizowane zostanie w namiotach (zapewnia komenda Zlotu i Gniazda).

Podczas Zlotu drużyny zlotowe będą przygotowywać we własnym zakresie posiłki z artykułów zakupionych (w ramach wpisowego) w marketach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Zlotowego.

Drużyna zlotowa zostanie wyposażona, w ramach wyprawki zlotowej, w sprzęt niezbędny do zorganizowania kuchni obozowej i miejsca potrzebnego do przygotowania i spożywania posiłków (sprzęty kuchenne, stoły, ławy, zadaszenie). Program Zlotu będzie opierał się na programie modułowym – Komenda Zlotu przygotowuje 6 modułów programowych, w których uczestniczyć będą wszyscy uczestnicy Zlotu. Każdego dnia wszyscy członkowie Gniazda Gdańskiego będą uczestniczyć w kolejnych modułach programu.

Po Zlocie cały sprzęt,  z którego korzystali uczestnicy, zostaje do dyspozycji Drużyn Zlotowych.

Kadra ZLOTU ZHP 2018

Komendant:
phm. Michał Kozłowski
Zastępca Komendanta ds. programowych
phm. Ewa Deręgowska-Lewosz
Promocja i biuro
phm. Weronika Smagorzewska

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl