Zrób to! – zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych​

CEL

Chcemy zwiększyć wpływ młodzieży na polityki publiczne w gminach. Będziemy podnosić kompetencje oraz wypracowywać i upowszechniać formy współpracy grup młodzieżowych w małych gminach i miastach województwa pomorskiego. Chcemy szczególnie, aby młodzi ludzie zrozumieli jak ważną rzeczą jest znaczenie niepodległości Polski i jej samorządności dla rozwoju demokracji w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. Projekt będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego, w partnerstwie z Gminą Czarna Woda. Uczestniczyć w nim będzie 180 osób wieku 15-21 lat oraz 30 osób wspomagających aktywność młodzieży.

DLACZEGO?

Projekt powstał aby przeciwdziałać małemu zaangażowaniu młodzieży w procesy podejmowania decyzji oraz małemu wpływowi na polityki publiczne. Przyczyną tego jest:

  • brak wiedzy osób młodych i osób wspierających młodzież na temat funkcjonowania samorządu,
  • brak przygotowanych osób wspierających młodzież w organizacjach pozarządowych i samorządach,
  • brak opisanych i upowszechnionych form angażowania młodzieży w sprawy lokalne (z wyjątkiem rad młodzieżowych)

CO ZROBIMY?

Na projekt złożą się 4 działania:

  1. rekrutacja i opracowanie indywidualnych planów rozwoju uczestnika projektu, przy wsparciu kadry projektu. W jego ramach powstanie 180 Indywidualnych Planów Udziału w Projekcie (1 uczestnik = 1 IPUP) określających zakres udziału oraz zaplanowane rezultaty jakie powinien osiągnąć uczestnik;
  2. Wszechnica, czyli zespół działań podnoszących wiedzę i umiejętności uczestników (warsztaty, wizyty studyjne i debaty, którymi kierować będzie rektor; ich jakość i skuteczność oceniać będzie zespół ewaluacyjny, w składzie którego będą znajdowali się przedstawiciele uczestników)
  3. zidentyfikowanie, opisanie i przetestowanie różnych narzędzi wspierających aktywność młodych w formie 200 inicjatyw młodzieżowych, których formy i zakres młodzież będzie dobierać samodzielnie (w roku 2018 będą one nastawione na uczczenie 100lecia Niepodległości).
  4. efekty projektu w małych gminach będą udostępnione poprzez przygotowanie i upowszechnienie publikacji w formie cyfrowej, na ogólnodostępnej stronie www oraz organizację konferencji upowszechniającej dla przedstawicieli samorządów.

Zgłoś się już dziś!

Aby zgłosić się do projektu należy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy i przeczytać zasady rekrutacji!

Aktualności:

Zorganizuj inicjatywę młodzieżową!

Warsztaty partycypacji społecznej

Jesienna Akcja Kształceniowa 2018

Projekt dofinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl