Zrozumieć Samorząd

Młodzież wpływa na Samorząd
w ramach projektu Zrozumieć Samorząd

Cel:

W ramach projektu chcemy uaktywnić młodzież do działań prospołecznych i obywatelskich. Obejmie on swoim działaniem 200 osób w wieku 14-18 lat. Chcemy zwiększyć zaangażowanie w sprawy lokalne za sprawą podniesienia kompetencji liderów młodzieżowych i ich opiekunów. Projekt swoim zasięgiem obejmie wszystkie 20 powiatów w województwie pomorskim.

Zakładamy, że po realizacji projektu w powiatach będą aktywniej działać liderzy młodzieżowi wraz z kompetentnymi opiekunami, zrealizujemy inicjatywy społeczno-obywatelskie liderów młodzieżowych w ich powiatach, opracowana zostanie „Koncepcja funkcjonowania liderów młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach” oraz młodzież będzie znała znaczenie wydarzeń z 1989 r.

Dlaczego:

Projekt powstał aby przeciwdziałać małemu zainteresowaniu i aktywności młodzieży w działaniach prospołecznych i obywatelskich, mających wpływ na kształtowanie polityk publicznych. Przyczyną tego jest:

– ograniczony katalog przetestowanych i opisanych form i narzędzi włączania młodzieży w procesy podejmowania decyzji;

– brak edukacji obywatelskiej w szkołach, w takich formach i zakresie aby podnosiły one świadomość obywatelską, a nie jedynie dostarczały wiedzy, z której młodzież nie korzysta;

– brak przygotowanych osób do wspierania udziału młodzieży w procesach partycypacyjnych w samorządach, organizacjach pozarządowych, podczas zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

Co zrobimy?

– przeprowadzimy warsztaty podnoszące wiedzę z zakresu współpracy z administracją publiczną, szczególnie samorządem terytorialnym

– wdrożymy program wsparcia dla opiekunów młodzieży składający się z 2 spotkań regionalnych w formie weekendowego wyjazdu oraz stałej współpracy z Animatorem

– obejmiemy wsparciem mentora liderów młodzieżowych w każdym powiecie, do zadań których należeć będzie pomoc w opracowaniu inicjatywy, wsparcie przy jej realizacji oraz przygotowaniu prezentacji na konkurs oraz na Galę Pomorskiego Forum Edukacji

– wypracujemy koncepcję funkcjonowania powiatowych sieci liderów młodzieżowych we współpracy z przedstawicielami samorządu powiatowego oraz mentorów liderów młodzieżowych

– zorganizujemy regionalne seminarium opiekunów powiatowych liderów młodzieżowych, będące podsumowaniem realizacji programów  wsparcia młodzieży i ich opiekunów, umożliwiając integrację oraz wymianę poglądów i doświadczeń nt. funkcjonowania liderów młodzieżowych.

Projekt realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, finansowany ze środków budżetu województwa pomorskiego.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl