Zrozumieć Samorząd

Młodzież wpływa na Samorząd
w ramach projektu Zrozumieć Samorząd

Cel:

W ramach projektu chcemy uaktywnić młodzież do działań prospołecznych i obywatelskich. Obejmie on swoim działaniem 200 osób w wieku 14-18 lat. Chcemy zwiększyć zaangażowanie w sprawy lokalne za sprawą podniesienia kompetencji liderów młodzieżowych i ich opiekunów. Projekt swoim zasięgiem obejmie wszystkie 20 powiatów w województwie pomorskim.

Zakładamy, że po realizacji projektu w powiatach będą aktywniej działać liderzy młodzieżowi wraz z kompetentnymi opiekunami, zrealizujemy inicjatywy społeczno-obywatelskie liderów młodzieżowych w ich powiatach, opracowana zostanie „Koncepcja funkcjonowania liderów młodzieżowych i ich opiekunów w powiatach” oraz młodzież będzie znała znaczenie wydarzeń z 1989 r.

Dlaczego:

Projekt powstał aby przeciwdziałać małemu zainteresowaniu i aktywności młodzieży w działaniach prospołecznych i obywatelskich, mających wpływ na kształtowanie polityk publicznych. Przyczyną tego jest:

– ograniczony katalog przetestowanych i opisanych form i narzędzi włączania młodzieży w procesy podejmowania decyzji;

– brak edukacji obywatelskiej w szkołach, w takich formach i zakresie aby podnosiły one świadomość obywatelską, a nie jedynie dostarczały wiedzy, z której młodzież nie korzysta;

– brak przygotowanych osób do wspierania udziału młodzieży w procesach partycypacyjnych w samorządach, organizacjach pozarządowych, podczas zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

Co zrobimy?

– przeprowadzimy warsztaty podnoszące wiedzę z zakresu współpracy z administracją publiczną, szczególnie samorządem terytorialnym

– wdrożymy program wsparcia dla opiekunów młodzieży składający się z 2 spotkań regionalnych w formie weekendowego wyjazdu oraz stałej współpracy z Animatorem

– obejmiemy wsparciem mentora liderów młodzieżowych w każdym powiecie, do zadań których należeć będzie pomoc w opracowaniu inicjatywy, wsparcie przy jej realizacji oraz przygotowaniu prezentacji na konkurs oraz na Galę Pomorskiego Forum Edukacji

– wypracujemy koncepcję funkcjonowania powiatowych sieci liderów młodzieżowych we współpracy z przedstawicielami samorządu powiatowego oraz mentorów liderów młodzieżowych

– zorganizujemy regionalne seminarium opiekunów powiatowych liderów młodzieżowych, będące podsumowaniem realizacji programów  wsparcia młodzieży i ich opiekunów, umożliwiając integrację oraz wymianę poglądów i doświadczeń nt. funkcjonowania liderów młodzieżowych.

Projekt realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, finansowany ze środków budżetu województwa pomorskiego.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl