Dla partnerów

Poniżej znajdują się wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące działania ZHP Chorągwi Gdańskiej

Statu Związku Harcerstwa Polskiego – tekst jednolity po zmianach 42. Zjazdu ZHP w 2022 r.

Skład aktualnych władz Komendy ZHP Chorągwi Gdańskiej.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZHP Chorągwi Gdańskiej za rok 2022.

Sprawozdanie ZHP Chorągwi Gdańskiej za rok 2022.

ZHP Choragiew Gdańska – bilans 2022 r.

ZHP Chorągiew Gdańska – rachunek zysków i strat 2022 r.

ZHP Chorągiew Gdańska – informacje dodatkowe (2022 rok).

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl