Rada Chorągwi

Przewodniczący Rady Chorągwi
hm. Wojciech Mokwa
rada@gdanska.zhp.pl
Wiceprzewodnicząca Rady Chorągwi
hm. Natalia Błońska
Wiceprzewodnicząca Rady Chorągwi
hm. Agnieszka Święcicka
Członkini Rady Chorągwi
hm. Karolina Kornas-Bojaronus
Członek Rady Chorągwi
hm. Konrad Chmiel
Członek Rady Chorągwi
hm. Andrzej Delewski
Członek Rady Chorągwi
phm. Marcin Wasilewski

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl