Aktualności chorągwiane

Aktualności hufcowe

e-gdanskazhp

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27
mail: sekretariat@gdanska.zhp.pl

Administrator: Aleksandra Guzik-Kobiela aleksandra.guzik-kobiela@zhp.net.pl