Zapytania ofertowe

Aktualności:

Zapytanie ofertowe: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze świetlicy „Przystań”

Tytuł: Rozeznanie rynku na zakup usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków w trakcie pikniku edukacyjnego w Gdańsku Projekt RPPM.03.02.01-22-0009/21

ROZEZNANIE RYNKU – PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW, PROJEKT RPPM.06.02.02.22-0075/20

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl