Zapytania ofertowe

Aktualności:

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 36.0053.2019

ZAPYTANIE NR 29.0053.19 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Rozeznanie rynku- warsztaty krajoznawcze -Projekt RPPM.06.02.02-22-0052/17

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl