Zapytania ofertowe

Aktualności:

Rozeznanie rynku usługi cateringowe-Projekt RPPM.06.02.02-22-0052/17

Rozeznanie rynku – dostawa sprzętu RTV nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

Rozeznanie rynku – artykuły spożywcze – Projekt RPPM.06.02.02-22-0031/17

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl