Zapytania ofertowe

Aktualności:

Unieważnienie postępowania związanego z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 28/0092/2021 – RPPM.06.02.02-22-0007/17

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 14/0092/2021– DIAGNOZA I OPRACOWANIE IŚR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU – POWIAT SŁUPSKI I MIASTO SŁUPSK, RPPM.06.02.02-22-0092/20

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/0092/2021– DIAGNOZA I OPRACOWANIE IŚR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU – POWIAT SŁUPSKI I MIASTO SŁUPSK, RPPM.06.02.02-22-0092/20