Zapytania ofertowe

Aktualności:

ROZEZNANIE RYNKU – PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW, PROJEKT RPPM.06.02.02.22-0075/20

Unieważnienie postępowania związanego z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 28/0092/2021 – RPPM.06.02.02-22-0007/17

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 14/0092/2021– DIAGNOZA I OPRACOWANIE IŚR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU – POWIAT SŁUPSKI I MIASTO SŁUPSK, RPPM.06.02.02-22-0092/20

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl