Zespół finansowo-księgowy

Zespół Finansowo-Księgowy

Szef Zespołu 
hm. Katarzyna MUSYT-ŁANOWSKA 
e-mail: skarbnik@gdanska.zhp.pl

Skład Zespołu: 
Iwona DOBRZYNIECKA – Główna Księgowa Chorągwi Gdańskiej ZHP
e-mail: iwona.dobrzyniecka@zhp.net.pl 

Michalina MERCHELGłówna Księgowa Domu Harcerza ZHP
e-mail: michalina.merchel@zhp.net.pl 

Olga SUŁEKFUCZYŃSKA: Z-ca GłówneKsięgowej Chorągwi Gdańskiej ZHP
e-mail:  olga.sulek-fuczynska@zhp.net.pl 

Danuta BEDNARCZUK: Księgowa
e-mail: ksiegowosc@gdanska.zhp.pl 

Małgorzata GLAC: Księgowa
e-mail: ksiegowa.malgorzata.glac@gdanska.zhp.pl 

Paulina LEKS: Księgowa
e-mail: paulina.leks@zhp.net.pl

Agnieskza KRÓL: Księgowa
e-mail: agnieszka.krol@zhp.net.pl

nr tel. do księgowości: +48 505 486 448

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl