Materiały dla mediów

Kontakt

Rzeczniczka prasowa 
phm. Aleksandra Guzik-Kobiela
tel. 506 174 173
rzecznik@gdanska.zhp.pl

Do pobrania: Materiały dla mediów

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od 1918 roku wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. ZHP dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 000 instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 000 dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności, zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu. 

Chorągiew Gdańska jest regionalną jednostką Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terytorium województwa pomorskiego. W swoich działaniach kieruje się misją ZHP, którą jest wychowanie młodego człowieka – wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie mu wyzwań. Chorągiew Gdańska zrzesza ponad 6 tys. zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów działających w 19 hufcach.