Harcerski Krąg Akademicki „Flavio Note”

Przewodnicząca:
pwd. Patrycja Kiryluk – Chorągiew Gdańska

Rada Kręgu:
pwd. Agata Schulz – Hufiec Chojnice Chorągiew Kujawsko-pomorska
pwd. Agnieszka Hallmann – Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
pwd. Robert Łastowski – Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
Cezary Kruszyński – Chorągiew Gdańska

Kontakt: krag-ug@gdanska.zhp.pl 
Strona WWW: www.facebook.com/ghkaflavionote

Spotkania:
Informacje o spotkaniach podawane są na fanpage na Facebooku 🙂

Informacje o Kręgu:
GHKA „Flavio Note” zrzesza studentów, pracowników trójmiejskich uczelni oraz osoby w inny sposób związane ze środowiskiem akademickim, które są członkami ZHP. Niemniej jednak w naszych spotkaniach uczestniczą nie tylko Harcerze, ale także przyjaciele Harcerstwa nie będący członkami ZHP.
Do zadań Kręgu należą w szczególności: stwarzanie warunków do rozwoju duchowego, społecznego, intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego członkom Kręgu, w tym zwłaszcza przez umożliwienie im zdobywania stopni, sprawności, znaków służb i uprawnień państwowych; inicjowanie działalności programowej i wychowawczej; doskonalenie metod pracy oraz wymiana doświadczeń; podejmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa i środowiska; szeroko pojęta promocja harcerstwa.

W praktyce zajmujemy się organizacją konferencji naukowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów i kursów doskonalących nasze umiejętności oraz pozwalających nabyć nowe. Nie braknie nam też czasu na przygotowywanie różnych rajdów, biwaków i wycieczek.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania!

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl