Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego – realizowane projekty

Gdańsk pod żaglami wiedzy

Malbork na + – działania społeczne nr projektu RPPM.06.02.02-22-0008/17

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl