Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego – zakończone projekty

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „SPOŁECZNE CENTRUM WSPARCIA RODZINY” NUMER PROJEKTU RPPM.06.02.02-22-0007/17

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0055/17

Zakończony projekt: „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0054/17

Zakończony projekt: „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”

KU GWIAZDOM

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl