Komenda Chorągwi

hm. Artur Glebko

Komendant Chorągwi
komendant@gdanska.zhp.pl
tel.: 500 061 800

hm. Katarzyna Musyt-Łanowska

Skarbnik Chorągwi
skarbnik@gdanska.zhp.pl
tel.: 796 936 209

hm. Tomasz Michałowski

Zastępca Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych
organizacja@gdanska.zhp.pl
tel.: 501 591 423

hm. Agnieszka Święcicka

Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programu
program@gdanska.zhp.pl

hm. Łukasz Kochowski

Zastępca Komendanta Chorągwi ds. pracy z kadrą
kadra@gdanska.zhp.pl

hm. Alina Cyrzon

Członek Komendy Chorągwi ds. hufców
hufce@gdanska.zhp.pl

hm. Anna Bąk

Członek Komendy Chorągwi ds. komunikacji
sekretariat@gdanska.zhp.pl

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl