Realizowane projekty

Szlak – Samodzielni, Zaangażowani, Lubiani, Ambitni, Kreatywni

Pomorskie z Ukrainą

„Aktywni po etacie” – projekt dla Seniorów

Jesteśmy sobie potrzebni – działania międzypokoleniowe

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl