Swój udział zgłosiło aż 150 wolontariuszy z obszaru całego woj. pomorskiego!

Na co dzień świadczą oni pracę w punktach organizowanych przez Wojewodę Pomorskiego oraz samorządy gminne i powiatowe.

W Gdańskim Domu Harcerza we współpracy z służbami Wojewody prowadzimy punkt recepcyjny dla osób w kryzysie uchodźczym, w którym podczas oczekiwania na rejestrację mogą liczyć na wsparcie psychologiczne oraz ciepły posiłek.

Harcerscy wolontariusze udzielają pierwszej informacji, dbają o porządek, segregują i przyjmują dary oraz wydają posiłki.

Dzięki ciągle trwającej zbiórce jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby osób przebywających i oczekujących w Domu Harcerza.

Zapewniamy również noclegi i opiekę nad dziećmi w siedmiu punktach woj. Pomorskiego: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Pucku, Rumii, Leśnej Stacji oraz Słupsku, gdzie jest zakwaterowanych 450 osób

Nasi wolontariusze dbają, aby ośrodki zakwaterowania działały sprawnie; zapewniają wyżywienie, dostęp do środków higienicznych oraz prowadzą zbiórki najpotrzebniejszych artykułów.  

W ośrodkach prowadzone są także animacje czasu dla dzieci w tym zajęcia edukacyjne i rozwojowe, takie jak nauka języka polskiego, czy gry i zabawy sportowe. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc na rzecz Ukrainy.

Jeśli chcesz wspomóc nasze działania zgłoś się jako wolontariusz (gdanska.zhp.pl/zostan-wolontariuszem-i-pomagaj-razem-z-harcerzami-i-harcerkami) lub przekaż nam środki na nasze działania (gdanska.zhp.pl/gdanska-dla-ukrainy-przekaz-darowizne)

„Razem pomagamy Ukrainie” 

Celem zadania „Razem pomagamy Ukrainie” jest zwiększenie efektywności działań pomocowy, zwiększenie liczby osób zaangażowanych wolontariacko i długoterminowo w pomoc Uchodźcom oraz zapobieganie traumie psychicznej na jakie rażeni są wolontariusze pracujący z dziećmi i dorosłymi uchodźcami. 

Zadanie będzie realizowane przez 3 organizacje, które w woj. pomorskim, szczególnie w Gdańsku, od pierwszych dni przybywania uchodźców, wzięły na siebie ciężar pierwszego kontaktu i pomocy osobom, których wojna wygnała z domu ZHP Chorągiew Gdańska prowadzi punkt recepcyjny oraz zapewnia noclegi i opiekę nad dziećmi w 4 punktach woj. pomorskiego, i koordynuje pracę wolontariuszy harcerskich. 

Fundacja Gdańska koordynuje działania organizacji pomagających uchodźcom oraz prowadzi 2 punkty kontaktowe, 2 obiekty z tymczasowymi miejsce zakwaterowania, infolinie, dba o przepływ informacji pomiędzy pomagającymi i tymi co pomocy potrzebuję. 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku organizuje pracę wolontariuszy, prowadzi rekrutację, grafiki pracy dla wszystkich punktów (poza Domem Harcerza w Gdańsku), w tym punkt informacyjny na Dworcu PKP prowadzony przez Wojewodę Pomorskiego, koordynuje zaangażowanie w pomoc organizacji pozarządowych w Gdańsku. 

W ramach zadania publicznego chcemy kontynuować te działania. Dlatego nasze Zadanie składa się z 3 działań: 

  1. Koordynacja działań obejmująca: koordynację organizacji pomocy, koordynację pracy wolontariuszy, doposażenie miejsc świadczenia pomocy, prowadzenie 4 świetlic dla dzieci Uchodźców, wspólna informacja i oznakowanie miejsc Działanie realizowane przez ZHP Chorągiew Gdańską, Fundację Gdańską, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 
  1. Wsparcie specjalistyczne pracy wolontariuszy, obejmujące wsparcie psychologiczne dla wolontariuszy oraz wsparcie językowe wolontariuszy Fundacja Gdańska we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi w Gdańsku; 
  1. Wsparcie socjalne dla wolontariuszy: zapewnienie wyżywienia, przejazdów, środków ochrony bezpośredniej; Działanie realizowane przez ZHP Chorągiew Gdańską, Fundację Gdańską, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

 

Miejsce realizacji 

Gdańsk (punkty informacje prowadzone przez Wojewodę Pomorskiego, punkt informacyjny Miasta Gdańsk Dolna Brama 8, punkt repcepcyjny Dom Harcerza ul Za Murami 2-10), Gdańsk: ul Traugutt 29, ul Kołobrzeska 61; Puck, Słupsk, Gdynia – miejsca tymczasowego zakwaterowania. Inne miejsca gdzie świadczona jest pomoc uchodźcom. 

 

Grupa docelowa 

W projekt dziennie zaangażowanych będzie min 109 wolontariuszy dziennie przez okres 91 dni. Są to osoby w wieku od 16 do 90 lat z terenu miasta Gdańska i woj. pomorskiego. Wolontariusze mogą pełnić służbę jeden lub więcej dni. Ze względu na chęć zaangażowania się w pomoc, a nie we wszystkich miastach i miejscowościach jest taka potrzeba, do naszych organizacji zgłaszają się osoby z całego województwa. Są w tej grupie też osoby, które same mają doświadczenie uchodźcze, w tym przybyły z Ukrainy. Działania projektowe mają w efekcie zwiększyć pomoc Uchodźcom. Dlatego grupa docelowa projektu to też Uchodźcy. 

Od wybuchu wojny na Ukrainie nasze organizacje niosą pomoc Uchodźcom, angażując w to swoje zasoby rzeczowe i kadrowe. Łącznie udzielone zostało wsparcie dla 11676 osób. Tak duża skala pomocy wymaga koordynacji działań, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby i potencjał wolontariuszy i zasoby materialne, w tym oferowane dary i środki finansowe przez mieszkańców i instytucje oraz objąć pomocą wszystkich potrzebujących. 

Zadanie „Razem pomagamy Ukrainie” dofinansowano ze środków budżetu Państwa w wysokości 497 711,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania publicznego. 

ZADANIE „NA POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z UKRAINY” DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z NIW-CRSO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl