ROHiS

Rządowy Program Wsparcia
Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 – ROHiS. 

ROHiS to wsparcie dla organizacji harcerskich i skautowych, które są strategicznym partnerem państwa w wychowywaniu kolejnych pokoleń. To program, który będzie wspierać cały ruch harcerski w harmonijnym rozwoju młodych Polaków. Dzięki niemu jednostki harcerskie mogą zdobyć środki na kształcenie, rozwój kadry instruktorskiej, działania programowe, wzmocnienie potencjału technicznego, zapewnienie nowoczesnych usług i materiałów.

„Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030” zakłada wsparcie rozwoju organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju i wychowywaniu młodych ludzi. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest skoordynowanie współpracy centralnych organów administracji z organizacjami pozarządowymi.

Tu znajdziesz Regulamin oraz wzory dokumentów dostępne w zakładce „Dokumenty”

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl