Gmina Miasta Gdańska

Przewodnik na szlaku – szkolenie dla instruktorów ZHP Chorągwi Gdańskiej

#3-maj się szlaku – program profilaktyki uzależnień – etap IV

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl