Identyfikacja wizualna

REPOZYTORIUM CHORĄGWI GDAŃSKIEJ

MATERIAŁY DLA MEDIÓW

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity – CI) to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku organizacji. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy – logo.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

  • logotyp,
  • kolorystyka,
  • czcionki,
  • zasady postępowania z powyższymi.

W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw. księga znaku, która opisuje wszystkie składowe.

W ramach identyfikacji powstają często także podstawowe nośniki wizerunku marki:

  • wizytówki,
  • papier listowy,
  • koperty,
  • itp.

I te wszystkie materiały znajdziecie w poniższych podkategoriach:

Identyfikacja wizualna Chorągwi

Materiały zbudowane o księgę znaku ZHP dla jednostek  Chorągwi Gdańskiej.
Zbiór szablonów znajdziecie tutaj oraz tutaj (wymagane konto na Office 365 w domenie @zhp.pl, @zhp.net.pl, @gdanska.zhp.pl)
A w nich katalogi:

Identyfikacja Wizualna – tu znajdziecie wszelkie materiały graficzne, szablony papeterii i prezentacji do stosowania w ramach Chorągwi Gdańskiej
Materiały dla drużynowych – kolekcjonujemy tu materiały programowe, kryzysowe, pomocnicze przy organizacji pracy harcerskiej. Zapraszamy do pobierania
Materiały graficzne – różne rozdzielczości materiałów graficznych
Materiały promocyjne – znajdziecie tam komplet materiałów merytorycznych i technicznych do zorganizowania akcji 1% oraz komunikacji z nie – harcerzami

Identyfikacja wizualna ZHP

Materiały ogólnozwiązkowe spełniające wymogi identyfikacji wizualnej. Dokumentem określającym jak powinny wyglądać nasze pisma, tablice, wizytówki i wszystko to co może zawierać logo ZHP określa
Księga znaku ZHP

Główna kwatera dostarczyła także bogate zbiór szablonów i materiałów, na bazie której możemy tworzyć własne dokumenty.
Znajdziecie go tu:  Repozytorium szablonów

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl