Fundusz Młodzieżowy

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Jest to Program Narodowego Instytutu Wolności, mający na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży. Jest to element szerszych działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania młodych ludzi. W ich ramach podjęto prace nad Strategią RP na Rzecz Młodego Pokolenia poprzedzonych serią konsultacji ze środowiskami młodzieżowymi we wszystkich województwach. Pozwoliły one m.in. na dookreślenie koncepcji Programu Funduszy Młodzieżowych. Ma być on narzędziem realizacji celów wskazanych w projekcie Strategii oraz zadań nałożonych na Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej. Dzięki wsparciu adresowanemu bezpośrednio do organizacji młodzieżowych, ma zostać wykorzystany cały ich potencjał do realizacji zadania włączania młodego pokolenia Polaków w życie publiczne potrzebne jest ich wsparcie instytucjonalne, tak by mogły one efektywnie wypełniać swoją rolę łącząc udział w debacie publicznej, kształtowanie najbliższego otoczenia z osobistym rozwojem uczestników.

Przyjęta formuła Programu czerpie z doświadczeń programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego takich jak FIO, PROO, Korpus Solidarności, Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Z biglem…

…czyli z werwą, energią. Jest to projekt realizowany przez Chorągiew Gdańską w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne i tworzenie warunków do trwałej aktywności obywatelskiej i solidarności międzypokoleniowej młodzieży. Działania wynikają z zdiagnozowanych potrzeb i opierają się o 3 filary: kadrę kształcącą liderów młodzieżowych, animatorów młodzieży i liderów młodzieży. Do nich skierowane jest kształcenie, uzupełnione wypracowaniem i upowszechnieniem dobry praktyk dostępnych też dla osób nieuczestniczących w projekcie – inicjatyw lokalnych w obszarze współtworzenia polityk publicznych i udziału w wyrażaniu głosu w sprawach lokalnych, np. przez konsultacje, budżet obywatelski, zespoły dialogu, inicjatywy lokalne lub podczas wizyty studyjnej i debat. Najważniejszym założeniem projektu jest przygotowanie tych, którzy powinni wspierać aktywność w życiu publicznym młodzieży lokalnie i zbudować trwały system wspierania i angażowania, oparty na zasobach lokalnych.

Zgłoszenia

Osoby chcące dołączyć do uczestników projektu powinny wypełnić ankietę zgłoszeniową: https://forms.office.com/e/pJBDG6Bfa2

na podstawie której zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji. Dzięki pytaniom zawartym w ankiecie możemy też dowiedzieć się więcej o środowisku lokalnym uczestników i ich potrzebach. Pozwoli to nam na jeszcze lepsze dopasowanie działań w ramach Projektu.

Warsztaty trenerskie

Zapraszamy do udziału w warsztatach trenerskich organizowanych w ramach projektu „Z biglem…” realizowanego dzięki Rządowemu Programowi Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. 
 
Podczas weekendowych warsztatów chcemy pracować z aktywnymi trenerami, by pomóc im doskonalić swój warsztat pracy z grupą, pokazywać nowe możliwości współpracy z innymi trenerami i uczyć pracy ze zmianą. Warsztaty umożliwią wymianę doświadczeń.
 
Informacje organizacyjne znaleźć można w regulaminie warsztatów. 

Kontakt i koordynacja

hm. Weronika Nadzikiewicz
Koordynatorka projektu „Z biglem”.

Instruktorka od lat zajmująca się kształceniem animatorów i liderów młodzieżowych w ramach działań Chorągwi Gdańskiej. W przeszłości podejmowała się prowadzenia stałych i zadaniowych zespołów kadry kształcącej. Zawodowo zajmuje się psychologią.

Adres mailowy: w.nadzikiewicz@zhp.net.pl
Numer telefonu: 503 122 126

hm. Mariola Mazerska
Zastępczyni koordynatorki projektu „Z biglem”.

Od ponad 20 lat instruktorka ZHP, Komendantka Szkoły Instruktorskiej MAcierzysta Akademia Kształcenia dbająca o rozwój młodzieży i dorosłych, przyszłych animatorów i liderów różnych grup wiekowych w ramach działań Chorągwi Gdańskiej. Zawodowo zajmuje się koordynowaniem pracy zespołów obsługi klienta w międzynarodowej korporacji drzewnej.

Adres mailowy:  mariola.mazerska@zhp.net.pl
Numer telefonu: 660 621 659

Aktualności

Inicjatywy społeczne

Bursztynowy Festiwal Biegowy

Grupa młodzieży harcerskiej z Wyspy Sobieszewskiej nawiązała stałą współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi. W ramach tej współpracy harcerze podjęli się służby w trakcie corocznego wydarzenia lokalnego, jakim jest „Bursztynowy Festiwal Biegowy”. Wraz ze strażakami zaplanowali swoje zadania w trakcie tego biegu. Każdy z uczestników inicjatywy mógł wybrać zadanie, którym chciał się zajmować – służba polegała między innymi na wskazywaniu drogi sportowcom, podawaniu im wody czy pilnowaniu, czy nikt nie zasłabł. W inicjatywie wzięło udział około 15 osób w wieku 11-15 lat, które przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz organizacji wydarzenia promującego sport i zdrowy styl życia. Młodzież podejmująca się tej służby nauczyła się również odpowiedzialności, poszerzyła swoje umiejętności planowania oraz dowiedziała się trochę więcej na temat funkcjonowania straży pożarnej. Bursztynowy bieg jest wydarzeniem organizowanym co roku na Wyspie Sobieszewskiej i młodzi ludzie, którzy podjęli się w tym roku tej inicjatywy są chętni, aby kontynuować swoją służbę również w przyszłym roku! Warto wspomnieć, że w ramach stałej współpracy tej grupy młodzieży ze strażakami, mogą oni organizować swoje regularne spotkania w swojej placówce.

Sprzątanie miejsc spoczynku

Ta sama grupa młodzieży podjęła się w tym roku również innej inicjatywy. W związku ze Świętem Zmarłych, 1 listopada postanowili pójść na lokalny cmentarz i posprzątać, powyrywać chwasty oraz wyczyścić zapomniane i zaniedbane groby, których nie ma kto odwiedzać. Służba miała na celu kultywowanie pamięci o zmarłych, jak i również dbanie o porządek w lokalnym miejscu publicznym, jakim jest cmentarz. Dla tej grupy młodzieży bardzo istotna jest pamięć o zmarłych oraz kultywowanie tradycji. Grupa jest chętna do powtórzenia swojej ciężkiej pracy również w przyszłym roku.

Przyjaciel owadów

Na terenie Kartuz grupa harcerskiej młodzieży w wieku 12-15 lat przejęła się losem owadów. Koordynator tej grupy przeprowadził ze swoimi podopiecznymi spotkanie na temat pestycydów, zanieczyszczeń i utraty naturalnych siedlisk pod kątem życia owadów. Na spotkaniu dowiedzieli się również, dlaczego owady są bardzo ważne w naszym ekosystemie i dlaczego warto podjąć się służby mającej na celu zbudowanie domków dla owadów. Większość uczestników tej inicjatywy zamieszkuje gospodarstwa rolne lub ich obrzeża, więc problem ginących owadów dotyka ich bezpośrednio. W trakcie swojej służby harcerze, podzieleni na małe grupy, własnoręcznie budowali domki dla owadów, które umieścili w wybranych przez siebie miejscach. Oprócz ważnego czynu na rzecz przyrody młodzież nauczyła się odpowiedzialności, posługiwania się prostymi narzędziami, samodzielności oraz planowania. Warto podkreślić, że postawienie domków dla owadów to nie koniec ich służby. Będą oni regularnie doglądać swoich domków i zajmować się ich renowacją, jeśli zajdzie taka potrzeba, a przy tym poszerzać swoją wiedzę na temat przyrody.

Koncert

Ciekawej inicjatywy podjęli się również harcerze w Kwidzynie. Nawiązali oni współpracę z lokalnym stowarzyszeniem na rzecz osób bezdomnych. Zaczęło się od rozmów z pracownikami tego stowarzyszenia, którzy opisali z jakimi problemami zmaga się ich stowarzyszenie oraz edukowali młodych uczestników na temat bezdomności i pomocy takim osobom. W ramach swojej służby harcerze zorganizowali koncert dla osób, którymi zajmuje się ten ośrodek. Osoby dotknięte problemem bezdomności bardzo cieszyły się z koncertu, a po koncercie bardzo długo rozmawiały z młodymi ludźmi i opowiadały swoje historie. Według pracowników tego stowarzyszenia, takie spotkanie są bardzo istotne i pomocne dla tych osób. Harcerze w trakcie swojej służby przełamali wiele barier społecznych i przekonali się o niesłuszności stereotypów na temat osób bezdomnych – to, czego się nauczyli mają zamiar promować, aby przekazać to również innym osobom. Planują również dalszą współpracę z tym ośrodkiem.

Mikołajkowy uśmiech

Grupa ze Starogardu Gdańskiego podjęła się służby, która miała na celu podziękowanie lokalnym strażakom za ich służbę. Tę inicjatywę przeprowadziły wraz ze swoimi opiekunami dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Najstarsi z nich na spotkaniu piekli ciastka, dzieci w średnim wieku je dekorowały, a najmłodsi robili ozdobne opakowania na ich ciastka. Po wspólnie wykonanej pracy wszystkie dzieci i młodzież zaniosły swoje wypieki strażakom, którzy podziękowali za ciastka oraz opowiedzieli, na czym polega praca strażaka. Uczestnicy tej inicjatywy nauczyli się pracy zespołowej. Liczą na to, że zmotywowali strażaków do ich dalszej pracy, która sama w sobie jest służbą. Harcerze są pozytywnie nastawieni do dalszej współpracy ze Strażą Pożarną.

Opieka nad lokalnymi zwierzętami

Grupa starszej młodzieży z Gdańska po długich dyskusjach stwierdziła, że wspólnie chcą zająć się losem zwierząt w okolicy. Zebrali się grupowo i szczegółowo zaplanowali swoje działania, podział obowiązków oraz terminy. Aby polepszyć stan zwierząt, udało im się zebrać i wysprzątać śmieci z lasu. Jest to bardzo proste działanie, lecz na tym nie mają zamiaru poprzestać. Następnym etapem będzie zbudowanie karmników dla zwierząt, rozmieszczenie ich w lesie oraz ich renowacja. W ten sposób chcieli między innymi ograniczyć jedzenie przez ptaki chleba, który jest dla nich szkodliwy. Skontaktowali się również ze specjalistą i są w trakcie realizowania inicjatywy na rzecz sterylizacji bezdomnych kotów – jest to odpowiedź na ich potrzeby lokalne, ponieważ ich dzielnica zmaga się z dużym problemem bezdomności kotów udomowionych.

Mikołaj dla seniora

Dzieci i młodzież z Banina, wraz ze swoimi koordynatorami, postanowili przeprowadzić inicjatywę na rzecz seniorów z pobliskiego ośrodka, z którym już kiedyś współpracowali. Dzieci w wieku 7-10 lat dekorowały styropianowe choinki, które starsze dzieci zaniosły potem do domu seniora. Każdy senior oraz pracownik ośrodka (w podziękowaniu za ich pracę) otrzymał po jednej choince. Po dostarczeniu choinek, harcerze zostali z seniorami na śpiewanki oraz kolędy. Była to ważna lokalna inicjatywa zarówno wobec seniorów, którym takie wydarzenia i wsparcie jest bardzo potrzebne, oraz wobec pracowników, którzy codziennie bardzo ciężko pracują i mogli zrobić sobie chwilę odpoczynku, ponieważ zostali zastąpieni przez młodych wolontariuszy. Grupa wolontariuszy ma w planach kontynuować działania w domu seniora oraz rozszerzyć swoją działalność również na pobliski dom dziecka.

Dom dziecka

Grupa czterech wolontariuszy z Kościerzyny postanowiła pójść do domu dziecka i porozmawiać z opiekunami, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat problemów takich placówek i zaproponować swoją pomoc w postaci jednorazowego przeprowadzenia zajęć dla dzieci. Po przeprowadzeniu zajęć wolontariusze postanowili, że jest to bardzo ważna inicjatywa, która pomaga tym dzieciom i chcą ją kontynuować. Ich służba trwa już rok; od tamtego czasu powiększyła się liczba wolontariuszy i w dalszym ciągu raz na dwa tygodnie przeprowadzają zajęcia dla tych dzieci. Głównym celem tych zajęć jest pokazanie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu innych niż przy komputerze czy telefonie. Wolontariusze rozwinęli swoją wrażliwość, umiejętność komunikacji z dziećmi, odpowiedzialność oraz umiejętności planistyczne.

Służba turystyce

Ta sama grupa wolontariuszy postanowiła również zająć się problemem otyłości poprzez… rozwój turystyki! Kaszuby są pięknym miejscem, które warto promować, a wędrówki przyczyniają się do zapobiegania otyłości wśród dzieci i dorosłych oraz polepszania stanu zdrowia wśród lokalnej społeczności. Wolontariusze przeprowadzili ankietę na temat lokalnych miejsc, które warto zobaczyć, a sami wędrując odnaleźli kilka miejsc wartych zobaczenia oraz opracowali zbiór tras turystycznych z ich opisami, podziałem na stopnie trudności oraz długością. Zbiór tras niedługo będzie udostępniony, aby mógł spełniać swoje ważne zadanie w społeczeństwie.

Miejsca pamięci

Grupa młodzieży harcerskiej z Czarnej Wody jest odpowiedzialna za opiekowanie się miejscami pamięci w ich lokalnym środowisku, takimi jak pomnik 5. Wileńskiej Brygady AK w Bartlu Wielkim czy pomnik zamordowanego nauczyciela Stanisława Knittera. W tym roku zaopiekowali się i posprzątali teren wokół trzech pomników oraz przygotowali na Święto Niepodległości biało-czerwone stroiki, aby podkreślić pamięć o lokalnych bohaterach. Harcerze nauczyli się odpowiedzialności i chcą kontynuować swoją służbę, aby zapewnić jej ciągłość i długotrwały efekt.

Lapidarium w Cyganku – Cmentarz Jedenastu Wsi

Dzieci w wieku 9-12 lat z Żuław, wraz ze swoją opiekunką, podjęły się również zadbania o pamięć i postanowiły podjąć się służby na rzecz pobliskiego Lapidarium w Cyganku, które jest ściśle powiązane z historią Żuław. Dzieci w ramach swoich działań miały posprzątać z terenu cmentarza liście oraz wyczyścić płyty nagrobkowe. Po realizacji służby zaplanowano pójście na ognisko z kiełbaskami, gdzie dzieci poznawały legendy Żuławskie w ramach nauki historii o swoim miejscu zamieszkania.

Służba w trakcie kursu

W trakcie sierpniowego kursu drużynowych harcerskich w Czernicy uczestnicy podjęli się zaplanowania zajęć rozwojowych i zabaw dla osób z niepełnosprawnością z pobliskiego ośrodka terapeutycznego. Uczestnicy podzieleni byli na małe grupy – każda z nich miała zaplanować swoje zajęcia i podzielić się obowiązkami w trakcie ich przeprowadzania. Przed rozpoczęciem zajęć konsultowane były one z odpowiednimi instruktorami, którzy przeprowadzali wcześniej rozmowy z pracownikami tego ośrodka o potrzebach tych osób. Bardzo istotna była w tej sytuacji współpraca z pracownikami ośrodka, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy nauczyli się w trakcie tego wydarzenia, w jaki sposób przeprowadzać i planować tego rodzaju przedsięwzięcia z grupami młodzieżowymi oraz dokształcili się w temacie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szlachetna Paczka

Grupa wolontariuszy harcerskich ze Śródmieścia w Gdańsku postanowiła zaangażować się w pomoc lokalnym mieszkańcom poprzez podłączenie się do znanej inicjatywy jaką jest „Szlachetna Paczka”. Akcja ta polega na zebraniu produktów na prezent Świąteczny dla wybranej potrzebującej rodziny. Wolontariusze zebrali w ramach paczki żywność, szafy oraz buty dziecięce. Wolontariusze deklarują, że w przyszłości również chcą zaangażować się w tego typu akcje.

Domki dla owadów i karmniki

Harcerze z Gdańska podjęli się służby przyrodzie. W ramach swojej inicjatywy wraz ze swoim koordynatorem zbudowali karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów, które postanowili ustawić w swojej dzielnicy Stogi na jednym z ogródków działkowych udostępnionych dla harcerzy. Oprócz dobrego uczynku wobec przyrody ich służba ma również walor edukacyjny – przyszłe pokolenia harcerzy odwiedzające to miejsce będą mogły edukować się pod tym kątem.

Leśnictwo

W ramach inicjatywy wędrowniczki i wędrownicy wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez Nadleśnictwo Przymuszewo. Podczas wstępu teoretycznego uczestnicy dowiedzieli się o roli leśnika i nadleśniczego oraz o ich zadaniach w codziennej pracy. Następnie podczas swoistej majsterki przygotowali własnoręcznie budki lęgowe dla ptaków, które zostaną zawieszone w czernickim lesie. Oprócz tego w ramach zajęć zostało odnowione ogrodzenie w lesie oraz uporządkowano i odświeżono leśne miejsca parkingowe.

Służba pamięci w Londynie

Grupa instruktorów-wolontariuszy w ramach podsumowania swojego kursu pojechała do Londynu, aby pielęgnować pamięć o swoich lokalnych bohaterach. Wolontariusze uprzątnęli między innymi pomnik walczących w bitwie o Anglię, podczas której brali udział w 1940 roku również polscy lotnicy.

W trakcie wizyty w Londynie spotkali się również z angielskimi wolontariuszami i wymienili się doświadczeniami w kwestii przeprowadzania inicjatyw.

Zapoznaj się z naszymi dobrymi praktykami przydatnymi przy planowaniu inicjatyw społecznych!

Kształcenie liderów młodzieżowych


Uczestnictwo w projekcie „Z biglem” umożliwia nam realizowanie kursów, których celem jest przygotowanie osób w wieku 16+ do prowadzenia działań liderskich w grupach rówieśniczych. W tym roku w warsztatach wzięło udział ponad 70 osób . Warsztaty odbywały się w Malborku, Starogardzie Gdańskim, Grabowcu, Porzeczu i Pruszczu Gdańskim.

Podczas warsztatów poruszaliśmy tematy ważne dla grup młodzieżowych i ich liderów. Pomagaliśmy uczestnikom zrozumieć na przebiega proces grupowy i jak rozwijają się młodzi ludzie. Uczyliśmy ich planować działania, organizować pracę i panować nad budżetem. Dowiedzieli się jak pozyskiwać sojuszników, zwłaszcza w samorządach i wśród lokalnych działaczy. Dzięki lepszemu poznaniu różnych form inicjatyw, budżetów obywatelskich i innych tego typu narzędzi łatwiej odnajdą się w lokalnym środowisku. Duży nacisk został również położony na kwestie bezpieczeństwa i aspekty prawne. Nie zabrakło też czasu poświęconego rozwojowi osobistemu uczestników – planowania ich rozwoju, rozmów o godzenie różnych ról społecznych i potrzebie dalszego kształcenia.

Zajęcia były prowadzone w formie dyskusji, wykładów, gier symulacyjnych i ćwiczeń, ale równe ważnym elementem była aktywność i praca uczestników. Realizowali oni mini projekty, w ramach których angażowali się w ważne lokalnie sprawy, zajmując się takimi tematami jak popularyzacja honorowego krwiodawstwa, szerzenie wiedzy ekologicznej, promowanie gdańskich legend oraz zachęcanie do niemarnowania żywności m.in. przez korzystanie z jadłodzielni. Część uczestników miała też okazję uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami aktywnie działającej organizacji społecznej.

Kurs Kadry Kształcącej ODDECH

Odbył się kurs trenerski dla przyszłej kadry kształcącej – 1wszego stopnia „ODDECH”

18 osób, w listopadzie i grudniu 2022 roku, wzięło udział w kursie trenerskim dla przyszłej kadry kształcącej, realizowanym w ramach projektu „Z biglem” przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Gdańskiej „MAK”.

Przyszli kształceniowy odbyli warsztaty z ODDECHEM, jako motywem przewodnim. Metoda harcerska jest potrzebna harcerstwu, jak oddech człowiekowi. Skupialiśmy się na zwracaniu uwagi na spokojny oddech w trakcie mówienia, “oddychanie pełną piersią”, a w przyszłości przy tworzeniu własnych kursów będziemy się skupiać na odetchnięciu po dobrym kursie, na ewaluacji kształcenia, dopięciu całości każdej formy kształcenia, jak również nad uwzględnieniem fizycznych potrzeb kursantów w trakcie realizacji form kształcenia.

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzyli swój warsztat pracy o aktywne formy pracy z grupą oraz umiejętność właściwego ich doboru. Weszli też na nieco wyższy poziom i zajęli się tematem tego jak samodzielnie wciąż ten warsztat wzbogacać. Tutaj nie obyło się też bez zajęć praktycznych: kursanci odbyli warsztaty introligatorskie. Popracowali również nad głosem i sposobem mówienia. Ćwiczyli też komunikację w obliczu różnic, umiejętność udzielania informacji zwrotnej i diagnozowanie potrzeb grupy szkoleniowej.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik-Kobiela  aleksandra.guzik-kobiela@zhp.net.pl