Archiwum

Postepowanie było prowadzone w ramach projektu RPPM.06.02.02-22-0007/17 „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych. Zamawiający, zgodnie z Zapytaniem ofertowym 28/0092/2021 – Zakup i dostawa materiałów biurowych, plastycznych do placówki wsparcia … Czytaj dalejUnieważnienie postępowania związanego z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 28/0092/2021 – RPPM.06.02.02-22-0007/17

Szanowni Państwo,Komisja oceniająca zapytanie ofertowe 14/0092/2021 – diagnoza i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju uczestników i uczestniczek projektu – powiat słupski i Miasto Słupsk, zgodnie z przysługującą jej możliwością, o której mowa w treści zapytania, podjęła decyzję o jego unieważnieniu. Zgodnie z treścią zapytania, o podjętej decyzji zostaną poinformowani Oferenci, którzy złożyli swoje odpowiedzi na umieszczone … Czytaj dalejUNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 14/0092/2021– DIAGNOZA I OPRACOWANIE IŚR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU – POWIAT SŁUPSKI I MIASTO SŁUPSK, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 14/0092/2021 – diagnoza i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju uczestników i uczestniczek projektu – powiat słupski i Miasto Słupsk. Ofertę należy złożyć w … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 14/0092/2021– DIAGNOZA I OPRACOWANIE IŚR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU – POWIAT SŁUPSKI I MIASTO SŁUPSK, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 09/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Lębork. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 09/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Lębork, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 08/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kościerzyna. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. Za … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 08/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kościerzyna, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 07/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kwidzyn. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. Za … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 07/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kwidzyn, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 06/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – powiat bytowski (Miastko). Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 06/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – powiat bytowski (Miastko), RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 05/0092/2021 – zakup i dostawa materiałów biurowych, plastycznych – powiat bytowski (Miastko). Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 05/0092/2021 – zakup i dostawa materiałów biurowych, plastycznych – powiat bytowski (Miastko), RPPM.06.02.02-22-0092/20

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór wykonawcy usługi: roboty wykończeniowe (prace remontowo – adaptacyjne) w lokalu użytkowym zlokalizowanym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 19b.  Zamówienie obejmuje wykonanie prac wraz z zakupem materiałów, w tym glazury, gresu, farby, drzwi, armatura itp. Obiekt będzie przeznaczony na placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w związku … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0075/2020 roboty wykończeniowe w lokalu użytkowym ul. Hallera 19b 83-200 Starogard Gdański

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w zakresie pełnienia zadań opiekuna świetlicy w ramach placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej – powiat bytowski (Miastko). Odpowiedź na zapytanie należy złożyć na załącznikach: … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE – OPIEKUN ŚWIETLICY W RAMACH PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ – POWIAT BYTOWSKI (MIASTKO), RPPM.06.02.02-22-0092/20

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl