Archiwum

W związku z planowanymi zakupami usług cateringowych w ramach projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen usług cateringowych w różnych formach. Szczegółowy opis znajdą Państwo tu: Ofertę należy przesłać do 28 lutego 2020 r. do godz. 10.00 drogą … Czytaj dalejRozeznanie rynku usługi cateringowe-Projekt RPPM.06.02.02-22-0052/17

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na dostawę sprzętu RTV w projekcie pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. … Czytaj dalejRozeznanie rynku – dostawa sprzętu RTV nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi zakupami artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen brutto art.spożywczych . Szczegółowy opis znajdą Państwo tu:

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na zakup usług transportowych w projekcie pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na … Czytaj dalejRozeznanie rynku na zakup usług – transportowych nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na dostawę artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych w projekcie pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla … Czytaj dalejRozeznanie rynku – dostawa artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU   nr 1/0053/2020 zakup usługi: TRANSPORT OSÓB Zapytanie w trybie rozeznania rynku przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla … Czytaj dalejZAPYTANIE NR 1/RR/0053/2020 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen brutto i netto wraz z wyżywieniem noclegu dla 55 osób w … Czytaj dalejSzacowanie wartości zamówienia – nocleg z wyżywieniem podczas zimowiska – nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia nr 36/0053/2019 zakup usługi: DRUK GAZETKI Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. … Czytaj dalejZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 36.0053.2019

W związku z planowanymi wyjazdami w ramach projektu pt. „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia na obszarze powiatu kościerskiego” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen za kilometr . Szczegółowy opis znajdą Państwo tu: Ofertę należy przesłać do 10 grudnia do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres hanna.matyjaszczyk@zhp.net.pl. Oferta … Czytaj dalejRozeznanie rynku-usługi transportowe – Projekt RPPM.06.02.02-22-0054/17

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU   nr 29/0053/2019 zakup usługi: ORGANIZACJA SZKOLENIA – WSPARCIE INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH Zapytanie w trybie rozeznania rynku przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach … Czytaj dalejZAPYTANIE NR 29.0053.19 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl