Archiwum

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Malbork na + – działania społeczne” – umowa nr RPPM.06.02.02-22-0008/17, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Miasto Malbork i ZHP Chorągiew Gdańska deklarują trwałość  w okresie 16.12.2023r.- 15.12.2028r.( 60 … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „MALBORK NA + – DZIAŁANIA SPOŁECZNE”, RPPM.06.02.02-22-0008/17

Informacja o zakończonym projekcie EFS SStacja Starogard Gdański, Wejherowo – usługi społeczne wsparcia rodziny, RPPM.06.06.02-22-0075/22 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych W ramach zakończonego 30 czerwca 2023 roku ZHP Chorągiew Gdańska utworzyła 2 … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS Stacja Starogard Gdański, Wejherowo –usługi społeczne wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0075/22

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko, Słupsk, Gdańsk – usługi społeczne wsparcia rodziny” – umowa nr RPPM.06.02.02-22-0092/20, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. ZHP Chorągiew Gdańska w wyniku … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS – „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko, Słupsk, Gdańsk – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Informacja o zakończonym projekcie EFS Stacja Gdynia, Sztum – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0020/20 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych W ramach zakończonego 30 czerwca 2023 roku ZHP Chorągiew Gdańska utworzyła 2 … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS Stacja Gdynia, Sztum – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0020/20

Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku. Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Starogardzie Gdańskim, będzie funkcjonowała nadal. Projekt był skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (wg Uchwały nr XXV/230/2016) w Starogardzie Gdańskim. Grupę docelową stanowiło ponad 150 os, w tym dzieci, młodzież oraz dorośli zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy otrzymywali … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „SPOŁECZNE CENTRUM WSPARCIA RODZINY” NUMER PROJEKTU RPPM.06.02.02-22-0007/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.   Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Gdańska, w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 30.06.2023Łączna … Czytaj dalejGdańsk pod żaglami wiedzy

W wyniku realizacji projektu „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0055/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostało utworzonych 32 miejsca świadczenia usług wspierania … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0055/17

O działaniach, które się odbyły, można przeczytać tutaj. – umowa nr RPPM.06.02.02-22-0052/17 Projekt został zakończony w dniu 31 października 2020 roku. Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Kwidzynie, będzie funkcjonowała nadal. Utworzono w programie 30 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, istniejących po zakończeniu projektu. Osiągnięte wskaźniki opisane w projekcie:I.2 Projekt był … Czytaj dalejZakończony projekt: „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko, Słupsk, Gdańsk – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02-22-0092/20 w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 30.09.2023Dofinansowanie projektu: 4 281 955,47 zł Partnerzy Projektu:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborkuul.  Czołgistów … Czytaj dalejStacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko, Słupsk, Gdańsk – usługi społeczne wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0092/20

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0054/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. ZHP Chorągiew Gdańska w wyniku … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0054/17

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl