Archiwum

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, przez wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych i integracja imigranów ze społecznością lokalną.  Uczestnikami projektu są trzy grupy osób przebywających w Polsce po 24 lutym 2022r.  – dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat, z podziałem na 2 grupy 7-12 lat i 13-17 … Czytaj dalejPomorskie z Ukrainą

Stacja Gdynia, Sztum – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0020/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2022 roku. Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Starogardzie Gdańskim, będzie funkcjonowała nadal. Projekt był skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (wg Uchwały nr XXV/230/2016) w Starogardzie Gdańskim. Grupę docelową stanowiło ponad 150 os, w tym dzieci, młodzież oraz dorośli zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy otrzymywali … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „SPOŁECZNE CENTRUM WSPARCIA RODZINY” NUMER PROJEKTU RPPM.06.02.02-22-0007/17

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.   Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Gdańska, w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 30.06.2023Łączna … Czytaj dalejGdańsk pod żaglami wiedzy

W wyniku realizacji projektu „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0055/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostało utworzonych 32 miejsca świadczenia usług wspierania … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0055/17

O działaniach, które się odbyły, można przeczytać tutaj. – umowa nr RPPM.06.02.02-22-0052/17 Projekt został zakończony w dniu 31 października 2020 roku. Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Kwidzynie, będzie funkcjonowała nadal. Utworzono w programie 30 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, istniejących po zakończeniu projektu. Osiągnięte wskaźniki opisane w projekcie:I.2 Projekt był … Czytaj dalejZakończony projekt: „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”

Stacja Starogard Gdański, Wejherowo – usługi społeczne wsparcia rodziny RPPM.06.02.02-22-0075/20 jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w terminie 1 grudnia 2020 do 31 marca 2023 r. Celem głównym projektu … Czytaj dalejStacja Starogard Gdański, Wejherowo – usługi społeczne wsparcia rodziny

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko, Słupsk – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02-22-0092/20 w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 28.02.2023Dofinansowanie projektu: 4 281 955,47 zł Partnerzy Projektu:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LęborkuUl.  Czołgistów 5,84-300 … Czytaj dalejStacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko, Słupsk – usługi społeczne wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0092/20

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0054/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. ZHP Chorągiew Gdańska w wyniku … Czytaj dalejINFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” numer projektu RPPM.06.02.02-22-0054/17

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” – umowa nr RPPM.06.02.02-22-0031/17,dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata … Czytaj dalejZakończony projekt: „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl