Archiwum

Postepowanie było prowadzone w ramach projektu RPPM.06.02.02-22-0007/17 „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych. Zamawiający, zgodnie z Zapytaniem ofertowym 28/0092/2021 – Zakup i dostawa materiałów biurowych, plastycznych do placówki wsparcia … Czytaj dalejUnieważnienie postępowania związanego z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 28/0092/2021 – RPPM.06.02.02-22-0007/17

Szanowni Państwo,Komisja oceniająca zapytanie ofertowe 14/0092/2021 – diagnoza i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju uczestników i uczestniczek projektu – powiat słupski i Miasto Słupsk, zgodnie z przysługującą jej możliwością, o której mowa w treści zapytania, podjęła decyzję o jego unieważnieniu. Zgodnie z treścią zapytania, o podjętej decyzji zostaną poinformowani Oferenci, którzy złożyli swoje odpowiedzi na umieszczone … Czytaj dalejUNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 14/0092/2021– DIAGNOZA I OPRACOWANIE IŚR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU – POWIAT SŁUPSKI I MIASTO SŁUPSK, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 14/0092/2021 – diagnoza i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju uczestników i uczestniczek projektu – powiat słupski i Miasto Słupsk. Ofertę należy złożyć w … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 14/0092/2021– DIAGNOZA I OPRACOWANIE IŚR UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU – POWIAT SŁUPSKI I MIASTO SŁUPSK, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 09/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Lębork. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 09/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Lębork, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 08/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kościerzyna. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. Za … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 08/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kościerzyna, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 07/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kwidzyn. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. Za … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 07/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – Kwidzyn, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 06/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – powiat bytowski (Miastko). Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 06/0092/2021 – zakup i dostawa artykułów spożywczych – powiat bytowski (Miastko), RPPM.06.02.02-22-0092/20

Szanowni Państwo,W związku z planowanymi działaniami w ramach projektu pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02.22-0092/20 dla Uczestników i Uczestniczek zachęcamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie 05/0092/2021 – zakup i dostawa materiałów biurowych, plastycznych – powiat bytowski (Miastko). Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 05/0092/2021 – zakup i dostawa materiałów biurowych, plastycznych – powiat bytowski (Miastko), RPPM.06.02.02-22-0092/20

Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny RPPM.06.02.02-22-0075/20 jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w terminie 1 grudnia 2020 do 31 marca 2023 r. Celem głównym projektu jest … Czytaj dalejStacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02-22-0092/20 w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 28.02.2023Dofinansowanie projektu: 4 281 995,47 zł Partnerzy Projektu:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LęborkuUl.  Czołgistów 5,84-300 Lęborkhttps://pcprlebork.pl/ … Czytaj dalejStacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0092/20

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl