Archiwum

17 września przypada 82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Ten dzień, obchodzony również jako Dzień Sybiraka, ma upamiętniać cywilne ofiary sowieckich deportacji w głąb ZSRR. Dzisiaj, o godz. 10, na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku w związku z rocznicą odbyły się uroczystości upamiętniające, w których udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki Chorągwi Gdańskiej ZHP. Hm. Anna Bąk … Czytaj dalejObchody 82. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę i Dnia Sybiraka z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek Chorągwi Gdańskiej ZHP

Tylko do końca jutrzejszego dnia można zgłaszać wyjątkowe osoby z naszej chorągwi do Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi 2021. Unikatowi są wśród nas – to instruktorzy, instruktorki, wolontariusze i wolontariuszki, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, którzy swoimi działaniami zmieniają na lepsze naszą harcerską rzeczywistość w gromadach i drużynach, szczepach, hufcach, a w końcu i na szczeblu … Czytaj dalejPlebiscyt Instruktorski Unikatowi 2021 – zgłoszenia

Wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających poległych pocztowców. Harcerki i harcerze pełnili wartę honorową przy pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Jednym z elementów obchodów była uroczysta msza święta. Mieliśmy też okazję wysłuchać przedstawicieli mniejszości religijnych z naszego miasta. Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz opowiedziała historię bohaterskich pocztowców. Harcerze z drużyny reprezentacyjnej chorągwi pomagali składać kwiaty zebranym … Czytaj dalejObchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej – uroczystości upamiętniające obronę Poczty Polskiej w Gdańsku

Dziś o godz. 9:00 upamiętniliśmy harcmistrza Jana Ożdżyńskiego, komendanta hufca w Wolnym Mieście Gdańsku i prawdopodobnie pierwszą ofiarę II wojny światowej w Gdańsku. Podczas uroczystości służbę pełniła drużyna reprezentacyjna chorągwi oraz ratownicy z naszego inspektoratu. hm. Danuta Parys-Siodelska przypomniała obecnym historię hm. Jana Ożdżyńskiego i opowiedziała o jego bohaterstwie. Głos zabrał też zastępca prezydent Miasta … Czytaj dalejObchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej – uroczystości upamiętniające hm. Jana Ożdżyńskiego

Harcerki i harcerze, uczestniczki i uczestnicy Zlotu Westerplatte jak co roku 1 września o 4:45 pełnili służbę podczas obchodów wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. W uroczystość została zaangażowana drużyna reprezentacyjna, ratownicy ZHP oraz służba zabezpieczenia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym. fot. Kacper Kossakowski / ZHP

Jak co roku 1 września o 4:45 harcerze i harcerki wraz z władzami krajowymi, samorządowymi i mieszkańcami Gdańska zebrali się na Westerplatte by wspólnie upamiętnić kolejna rocznicę wybuchy II wojny światowej. Harcerki i harcerze pełnili służbę reprezentacyjną, a Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Gdańskiej uczestniczył w zabezpieczeniu medycznym uroczystości. Komendant chorągwi wraz z przedstawicielami władz ZHP złożył … Czytaj dalejObchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża

za zhp.pl: ZHP organizatorem Światowego Jamboree Skautowego Światowa Konferencja Skautowa zdecydowała, że to ZHP i Gdańsk zostaną gospodarzami 26. Światowego Jamboree Skautowego – największego wydarzenia edukacyjnego na świecie. W 2027 roku do Polski przyjedzie 50 000 skautek i skautów ze wszystkich kontynentów, aby wspólnie rozwijać się, przeżywać przygody oraz zawiązywać przyjaźnie na całe życie. Skautom towarzyszyć … Czytaj dalej50 000 skautek i skautów przyjedzie w 2027 roku do Gdańska

Na zakończenie akcji szkoleniowej straży pożarnej odbył się apel z przedstawicielami lokalnych władz i innymi służbami. Nasze harcerki i harcerze wraz z 400 strażakami i strażaczkami zakończyli to wydarzenie wspólnym spotkaniem na apelu. Na ręce przedstawicieli chorągwi zostało złożone podziękowanie „za wszechstronną pomoc i współpracę oraz udział w krajowych ćwiczeniach ratowniczych LAS – 2021” od … Czytaj dalejApel kończący manewry szkoleniowe straży pożarnej z udziałem harcerek i harcerzy

W nocy z 25 na 26 sierpnia ponad 20 osób z naszej chorągwi wzięło udział, w roli pozorantów, w manewrach straży pożarnej. Naszym zadaniem było przeprowadzenie ewakuacji według procedur oraz zapozorowanie kilku zdarzeń np. ciężkich obrażeń czy zagubienia w lesie. Cała akcja przebiegła sprawniej niż się spodziewaliśmy. Strażacy profesjonalnie zarządzali ewakuacją i zaradzili wszelkim zdarzeniom. … Czytaj dalejManewry szkoleniowe straży pożarnej z udziałem harcerek i harcerzy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 91 lat, odszedł na Wieczną Wartę druh harcmistrz Andrzej Borodzik, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2005-2007, współtwórca i pierwszy Dyrektor Muzeum Harcerstwa. Druh Przewodniczący był związany z harcerstwem od 1942 roku. W Szarych Szeregach nosił pseudonim „Maks”, był drużynowym otwockich „Zawiszaków”. Po … Czytaj dalejhm. Andrzej Borodzik odszedł na Wieczną Wartę. Naczelnik ZHP zarządził żałobę

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl