Poradnik rodzica

Drodzy Rodzice!

Wasza pociecha znalazła się w dobrych rękach. Spróbujemy we współpracy z Wami, szkołą i innymi instytucjami podjąć się wychowywania dziecka, by przekazać wiedzę i umiejętności, które od 100 lat są ważne w naszym ruchu harcerskim. Chcielibyśmy przekazać Wam kilka podstawowych informacji dotyczących tego, czego częścią staje się wasze dziecko.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą pozarządową organizacją wychowawczą w Polsce. Mamy 100 lat tradycji w wychowywaniu młodych pokoleń oraz kształceniu liderów. ZHP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, liczy około 110 000 osób i działa na terenie całej Polski. Dla Was jako rodziców ważne jest również to, że to właśnie ZHP jest administratorem danych osobowych dziecka:

Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Całe ZHP podzielone jest na 17 chorągwi, czyli jednostek regionalnych – odzwierciedlają w przybliżeniu podział Polski na województwa, z dodatkiem Chorągwi Stołecznej, działającej w Warszawie. Każda chorągiew dzieli się na hufce. Na każdym szczeblu, według statutu, funkcjonują ciała o charakterze uchwałodawczym, wykonawczym i rewizyjnym. Główną Kwaterą, ciałem zarządzającym na szczeblu ogólnokrajowym, przewodzi Naczelnik ZHP. Rada Naczelna, ciało uchwałodawcze, prowadzone jest przez Przewodniczącego ZHP. W każdej chorągwi i hufcu ciałami zarządzającymi będą komendy. Na każdym szczeblu funkcjonują komisje rewizyjne, a na niemal każdym sądy harcerskie, wykonujące zadania sądów koleżeńskich. Władze powyższe wybierane są na zjazdach, a działają w oparciu o Statut ZHP.

Ostatecznie w hufcach działają podstawowe jednostki organizacyjne – gromady zuchowe, drużyny harcerskie, drużyny starszoharcerskie, drużyny wędrownicze, drużyny wielopoziomowe. Czasem kilka jednostek może działać wspólnie w postaci szczepu bądź związku drużyn. To jest właśnie miejsce, gdzie przede wszystkim rozwija się dziecko. Stale doskonalony harcerski program to oferta, z której dziecko będzie korzystać na cotygodniowych zbiórkach, zaplanowanych biwakach, rajdach, zimowiskach, koloniach i obozach. To tu będzie przeżywać pierwsze sukcesy, będzie dużo się uczyć i poznawać, a potem wracać ze zbiórki do domu i Wam to wszystko opowiadać. Drużynowy, który prowadzi dziecko w drużynie, to Wasz sojusznik – możecie z nim skonsultować potrzeby czy obawy o dziecko. Miejcie zawsze zapisane dane kontaktowe do drużynowego, przybocznego i zapewne zastępowego. Jeżeli napotkacie problem we współpracy, zawsze możecie zwrócić się do właściwego komendanta hufca. Miejcie zawsze na uwadze, że drużynowy, to osoba która jest przygotowana do tego, by pełnić funkcje wychowawcze – ukończyła kurs drużynowych, najczęściej ma uprawnienia wychowawcy kolonijnego wynikające z posiadania stopnia instruktorskiego w ZHP oraz jest przeszkolona z pierwszej pomocy, a niemal zawsze ma za sobą duży bagaż doświadczeń i przygód związanych z harcerstwem.

Na koniec zapraszamy do lektury felietonu z internetowego magazynu wędrowniczego pt. „Drogi rodzicu”.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl