preloder

Rozeznanie rynku-gry i zabawy sportowo-ruchowe -Projekt RPPM.06.02.02-22-0052/17

Kategorie:
Data publikacji:

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen brutto za gry i zabawy sportowo-ruchowe. Szczegółowy opis znajdą Państwo tu:Rozeznanie-rynku-gry i zabawy sportowo-ruchowe

W odpowiedzi oczekujemy na uzupełniony załącznik nr 1 i 2 do rozeznania rynku i przesłane  drogą elektroniczną na adres: karolina.weiner@zhp.net.pl do 11 stycznia 2019 r do godz. 15.oo

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

ZHP włączy się w uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza

Władze ZHP złożyły wpis w księdze kondolencyjnej w gdańskim ratuszu

Rozkaz Ls. 01/2019 z dnia 14.01.2019 r.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl