Uchwały 2014

Numer uchwały: Uchwała nr 27/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku
   
Numer uchwały: Uchwała nr 26/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie promocji, ewidencji, podziału i rozliczenia środków finansowych zebranych w ramach 1% dla ZHP na rzecz Chorągwi Gdańskiej ZHP w 2014 r.
   
Numer uchwały: Uchwała nr 25/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w zakresie prowadzenia, przez Chorągiew Gdańską ZHP, odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
   
Numer uchwały: Uchwała nr 24/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
  struktura organizacyjna KCh - aktualizacja 2016 r.
   
Numer uchwały: Uchwała nr 23 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia  22 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
   
Numer uchwały:  Uchwała nr 22 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta i Komendy Chorągwi za okres 2010-2014
   
Numer uchwały: Uchwała nr 21 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty bilansowej za rok 2013 r. w Komendzie Chorągwi Gdańskiej ZHP oraz w jej jednostkach samobilansujących
   
Numer uchwały: Uchwała nr 20 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjęcia tematyki posiedzeń Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP w okresie od września do listopada 2014 roku
   
Numer uchwały: Uchwała nr 19 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu ogłaszania dokumentów wewnętrznych w Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 18 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 23 września  2014 r. w sprawie zwołania XI Zjazdu Zwykłego Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 17 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Gdańskiej Chorągwi ZHP na rok 2014/2015
   
Numer uchwały: Uchwała nr 16 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu
   
Numer uchwały: Uchwała nr 15/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP Wejherowo
   
Numer uchwały: Uchwała nr 14/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 20 maja  2014 roku w sprawie powołania Ośrodka Egzaminacyjnego Sportów Wodnych Gdańskiej Chorągwi ZHP i zasad jego działania
   
Numer uchwały: Uchwała nr 13/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu chorągwianej  odznaki Młodzieżowy Ratownik Wodny Gdańskiej Chorągwi ZHP
załącznik: karta zaliczeń chorągwianej odznaki
   
Numer uchwały: Uchwała nr 12/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 16 kwietnia 2014 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 11/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości i sposobu regulowania opłaty finansowej w 2014 roku.
   
Numer uchwały: Uchwała nr 10/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dot. przyjętych zasad polityki prowadzenia rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Chorągwi Gdańskiej
   
Numer uchwały: Uchwała nr 9/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie określenia kwot dla niskocennych środków trwałych i środków trwałych
   
Numer uchwały: Uchwała nr 8/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XI Zjazd zwykły Chorągwi Gdańskiej ZHP oraz terminarza odbycia zjazdów nadzwyczajnych hufców.
   
Numer uchwały: Uchwała nr 7/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wysokości i sposobu regulowania opłaty z tytułu obsługi form letniego wypoczynku w 2014 r.
   
Numer uchwały: Uchwała nr 6/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 4 marca 2014 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu prac Komendanta i Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 5/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia i zmian w  Komendzie Chorągwi  Gdańskiej ZHP
   
Numer uchwały: Uchwała nr 4/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł:  z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu sprawności TOTUS TUUS.
   
Numer uchwały: Uchwała nr 3/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie rozwiązania Hufca ZHP Hel
   
Numer uchwały: Uchwała nr 2/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł: z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ewidencji, podziału i rozliczenia środków finansowych zebranych w ramach 1% dla ZHP na rzecz Chorągwi Gdańskiej ZHP w 2014 roku.
   
Numer uchwały: Uchwała nr 1/2014 Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
Tytuł:  z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP na rok 2014
   
   

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku