Konferencja „Harcerstwo wczoraj, dziś i jutro”

Kategorie:
Data publikacji:
19 listopada 2011 roku w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja naukowa pt.  "Harcerstwo wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana z okazji zakończenia obchodów 100-lecia powstania harcerstwa w województwie pomorskim. Organizatorem konferencji była Komenda Gdańskiej Chorągwi i Uniwersytet Gdański.
W czasie konferencji nie zabrakło znamienitych znawców i dokumentalistów historii harcerstwa, którzy zaprezentowali wyniki swoich dPrzewodniczący ZHP hm. Adam Massalski ługoletnich badań.  Przewodniczący ZHP prof. zw. dr hab. hm. Adam Massalski rozpoczął konferencję od tematu „Związek Harcerstwa Polskiego. 100-lat służby Państwu i Narodowi". Niezwykle interesujące prelekcje zaprezentowali pracownicy Wydziału Nauk Społecznych UG, dr hab. Prof. UG Andrzej Gąsiorowski o zaangażowaniu harcerzy i instruktorów gdańskich i pomorskich w działania specjalne w czasie II wojny światowej , dr Tomasz Maliszewski – o działalności Harcerskiego Uniwersytetu Ludowego w Nierodzimiu.

Nie zabrakło prelekcji na temat harcerstwa starogardzkiego, puckiego, kwidzyńskiego, helskiego, historii harcerstwa o specjalności lotniczej, czerwonych beretów i turystycznej. O swoich pierwszych zbiórkach harcerskich opowiedział nam osobiście hm. Kazimierz Badziąg i było to niezwykłe przeżycie dla uczestników konferencji ze względu na to, że prelegent skończył niedawno 90 lat.

W chorągwianej kronice znalazły się wpisy: „dziękuję za wspaniałą ucztę duchową pozwalającą jeszcze pełniej zapuścić korzenie w Harcerstwie Polskim”, „ takie obchody stulecia harcerstwa są niezwykłą okazją do promocji wzorów i ideałów wychowawczych harcerstwa”.

Hm. Bogdan Mierzejewski
Komendant Konferencji,
Skarbnik Chorągwi Gdańskiej ZHP

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl